Høyre advarer sine egne mot Bø-grep

Flere kommuner lar seg inspirere av Bøs kutt i formuesskatten. Nå ber Høyre sentralt sine ordførere om å ha is i magen.

Ordfører Sture Pedersen (H) i Bø kommune.  Foto: Tone M. Sørensen, arkiv


– Jeg mener det er positivt at at kommunene tenker nytt og kreativt for å legge til rette for økt aktivitet og verdiskaping lokalt, skriver statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Paal Pedersen (H) i en e-post til VG.

– Samtidig utfordrer den type vedtak inntektssystemet og skatteutjevningen som har ligget fast i mange år.

Nå advarer han Høyre-ordførere mot å kaste seg på Bø-bølgen før de har rukket å utrede hvilke konsekvenser endringer i formuesskatten kan få for kommuneøkonomien.

Fra nyttår reduserer Bø formuesskatten fra 0,85 prosent til 0,35 prosent – det laveste nivået i landet. Kommunen vil sitte igjen med bare 0,2 prosent av inntektene fra formuesskatten. Til gjengjeld håper de å tiltrekke seg kapitalsterke folk som kan bidra til å løfte kommunen.

Tirsdag vedtok også Strand kommune å kutte formuesskatten til 0,45 prosent fra 2022. En kartlegging VG har gjennomført viser at minst ytterligere fire Høyre-kommuner vurderer å følge i Bøs fotspor. De vil vurdere muligheten for å redusere eller kutte formuesskatten i sine kommuner for å lokke pengesterke personer til å melde flytting til kommunene deres.

Når én kommune senker eller avskaffer formuesskatten, vil ikke bare denne kommunen tape inntekter. Også kommunene som de pengesterke personene flytter fra, vil tape på dette. Ifølge det gjeldende regelverket for skatteutjevning mellom kommunene skulle Bø hatt ansvar for å kompensere for dette.

Men for at Bø skulle få gjennomføre sitt ambisiøse prosjekt for å løfte kommunen, har de fått et unntak fra regelen. Det begrunner departementet med at det var vanskelig for Bø å forutse tilleggskostnadene redusert formuesskatt ville medføre som følge av skatteutjevningen. Dermed vil ikke Bø måtte dekke disse kostnadene selv.

Ifølge departementet vil ingen andre kommuner vil få det samme unntaket.

– Det er ingen andre kommuner som har gjort noe lignende på flere tiår, derfor vil Bø kommune bli behandlet som et enkelttilfelle i 2021 og 2022, skriver Pedersen videre.

– Kan føre til kraftig reduksjon i inntektene

Selv om kommunene står i posisjon til å senke formuesskatten, er det få som har gjort det. Derfor må en konsekvensutredning til før flere gjør som Bø, mener statssekretæren.

Han beskriver inntektssystemet som et «sammensatt og komplisert system».

– Når man setter ned satsen på formueskatten kan det føre til mer aktivitet og verdiskaping, men det kan samtidig føre til en kraftig reduksjon i inntektene hvis man ikke får disse kompensert, sier Pedersen.

– Det er veldig positivt at kommunene er kreative, men når det gjelder formueskatten er det mest fornuftige å avvente vurderingene til det faglige utvalget som er nedsatt for å gjennomgå systemet.

I mai 2020 nedsatte regjeringen Inntektssystemutvalget som utreder konsekvensene av å sette ned eller fjerne formuesskatten i kommunene. Utvalget skal levere sin vurdering i juni 2022.

– Viktig for den kommende valgkampen

Både Tvedestrand-ordfører Marianne Landaas (H) og Gildeskål-ordfører Bjørn Magne Pedersen (H) påpekte overfor VG at dersom flere kommuner kutter formuesskatten, vil effekten forsvinne. Da vil de pengesterke personene få flere kommuner å velge mellom, og de enkelte kommunene kan komme til å tape store summer uten særlig gevinst.

Pedersen forteller at Høyre har en ambisjon om å redusere formuesskatten over hele landet. Men han tror man bør vokte seg for å starte denne prosessen i enkeltkommuner.

– Inntektssystemet er et komplisert system for å utjevne forskjeller mellom kommunene, og endringer i systemet bør gjøres på et faglig og gjennomtenkt måte. Derfor er ikke det den beste måten å fjerne hele formueskatten på.

Høyre-ordførere om Bøs kutt i formuesskatten

De fleste av VGs respondenter svarte at de ser på det som nå skjer i Bø som positivt for Høyre nasjonalt i neste års valgkamp. Det stiller Pedersen seg bak.

– Bø er eksempel på en kommune som tenker stort og kreativt på mange områder for å møte fremtiden på en offensiv måte, eksempelvis innenfor havbruk, det blir viktig for den kommende valgkampen.

- Kritikere av vedtaket mener dette er usolidarisk overfor andre kommuner. Er du enig eller uenig i denne kritikken?

– Konkurranse mellom kommuner for å skape best mulige rammebetingelser for næringslivet og skape enda bedre tjenester for innbyggerne, det er veldig positivt. I Norge har vi ulike tiltak innenfor ulike regioner, nettopp for å stimulere til økt aktivitet og flere arbeidsplasser.