– Jeg vil at folk skal komme til Bø av andre grunner enn å fylle bensin

I slutten av september ble det kjent at NAF at mener at 209 utkantkommuner bør slippe CO₂-avgiften.

Sture Pedersen, ordfører i Bø (H).  Foto: Arkiv

Bakgrunnen er at den påtroppende regjeringen mest trolig vil øke bensin- og dieselprisene for at Norge skal nå klimamålene.