4,3 kilometer sjøkabel sporløst forsvunnet

4,3 kilometer sjøkabel er sporløst forsvunnet i havet utenfor Hovden i Bø kommune.

Geir Pedersen er forsker ved Havforskningsinstituttet.  Foto: Havforskningsinstituttet

Forsker Geir Pedersen i Havforskningsinstituttet opplyser at den ytterste delen av den cirka 52 kilometer lange sjøkabelen ligger i internasjonalt farvann. Og det er den delen som ligger utenfor norsk territorialfarvann som har forsvunnet. Kabelen starter på land ved Hovden i Bø kommune.