Nordlaks selger brønnbåt og leier den tilbake

Nordlaks selger brønnbåten «Bjørg Pauline» til Intership – og inngår samtidig kontrakt om å leie fartøyet tilbake.

«Bjørg Pauline» er solgt, men leies tilbake. Foto: Nordlaks 

Hadsel

Nordlaks har i dag blitt enig om salg av brønnbåten «Bjørg Pauline» til Intership. Etter salget går brønnbåten inn i tjeneste for Nordlaks på en såkalt «time charter»-kontrakt. Nordlaks selger for å frigjøre kapital til andre investeringsprosjekter. Dette melder selskapet i ei pressemelding.


Stor interesse for dåp

Mange hadde møtt frem for å være med på dåpen av verdens størse brønnbåt, Bjørg Pauline hos Nordlaks i dag.

 

Får følge med

Alt mannskap har fått tilbud om å følge fartøyet inn i det nye selskapet. Å ivareta mannskapets rettigheter har vært sentralt for Nordlaks i prosessen.

– Vi har hatt med oss et svært dyktig mannskap på «Bjørg Pauline», og vi er glad for at overdragelsen ikke medfører usikkerhet for våre kolleger selv om båten skifter eier. Det er også godt nytt for Nordlaks, siden båten med mannskap blir leid tilbake og skal stå i tjeneste for oss som før. Det sikrer kontinuitet og vi kan være trygg på at tjenesten vil holde den samme høye kvaliteten, sier Roger Mosand, viseadministrerende direktør i Nordlaks-konsernet.


Nordlaks kjøper tre fôrflåter til 60 millioner kroner fra Bergen Group

Nordlaks Oppdrett AS har inngått en kontrakt på 60 millioner kroner med Bergen Group Sjøsterk om kjøpet av tre fôrflåter

 

Levert i 2010

Brønnbåten «Bjørg Pauline» ble levert til Nordlaks i 2010, og var da verdens største brønnbåt regnet etter lastevolum. Fartøyet har siden stått for nær all transport av levende laks og ørret i Nordlaks-systemet; transport av smolt fra landbaserte settefiskanlegg til matfiskanlegg, og videre fra matfiskanlegg til slakteri.

– «Bjørg Pauline» er stadig en topp moderne brønnbåt. Det er en god arbeidsplass, og har kapasitet og utstyr for å ivareta både HMS, fiskevelferd og biosikkerhet. Samtidig er Nordlaks inne i en tung investeringsfase, så brønnbåten selges for å frigjøre kapital til andre investeringsprosjekter, fortsetter Mosand.


Nordlaks med stor kontrakt til Grovfjord Mek. Verksted:

Grovfjord Mekaniske Verksted skal bygge to båter for Nordlaks

Oppdrettsselskapet i Nordlaks-konsernet oppgraderer flåten av service- og oppdrettsbåter, og har inngått kontrakt med Grovfjord Mek. Verksted for bygging at to moderne katamaraner i aluminium. Båtene skal leveres sommeren 2019.

 

Ålesund

Intership har hovedkontor i Hareid utenfor Ålesund, og opererer fra før 5 brønnbåter i Norge, Canada og Skotland. Overtakelsen av «Bjørg Pauline» og tilbakeleien til Nordlaks medfører at selskapet nå opererer 2 brønnbåter i Norge, og i tillegg skal rederiet operere nybygget Lady Anne Marie for Hofseth Aqua som blir levert fra verft i oktober i år.

– Kjøpet av «Bjørg Pauline» og time charter-avtalen med Nordlaks er av stor viktighet for oss. Vi har i dag hovedaktiviteten vår internasjonalt, men vi har en klar ambisjon om å ta en betydelig posisjon også i Norge, og Nordlaks vil i så måte være en viktig referanse for oss. «Bjørg Pauline» framstår som en moderne og spesielt velholdt båt, og vi er veldig fornøyd med at mannskapet blir med over i vårt selskap Intership. Æren for båtens renomme og gode stand er i hovedsak deres, sier Ole Peter Brandal, Administrerende Direktør i Intership AS.   

Kontrakten ble signert på Stokmarknes i dag.


Kritisk til Havfarmen i Hadsel:

– Etableringen vil få negative konsekvenser for mange fiskere

Både Hadsel kommune og Nordland fylkes fiskarlag mener miljøkonsekvensene av en eventuell havfarmetablering utenfor Hadseløya bør belyses bedre.