Freiberg til DN: – Visste ikke om donasjonene før i august 2017

I en kommentar til Dagens Næringsliv, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, at han ikke visste noe om pengegaven fra Nordlaks før i august i fjor.

Kjell-Børge Freiberg, i dag olje- og energiminster, men da dette bildet ble tatt var han listetopp for Nordland Frp. Her i passiar med daværende fiskeriminister Per Sandberg. Arkivfoto: Vidar Eliassen 

Hadsel

VOL og VA har sendt skriftlige spørsmål til Freiberg, men har blitt henvist til svarene han ga til Dagens Næringsliv i en artikkel publisert der i fredag.


Dette er saken
  • Fem av selskapene til Nordlaks-eier Inge Harald Berg, ga i fjor 9.990 kroner hver til Nordland Frp. Premisset for gaven var at den skulle holdes hemmelig.
  • Summen er ti kroner under beløpsgrensen for bidrag som et norsk parti må melde inn til Partilovnemnda innen fire uker når det er valgår, som i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

  • Partilovnemnda har nå gitt en advarsel til Nordland Fremskrittsparti for brudd på partilovens frist for innberetning av bidrag i valgår. I vedtaket kommer det fram at pengegaven skulle holdes hemmelig.

  • Inge Berg sa i et intervju med VOL torsdag 13. september at han hadde gitt samme beløp på samme tidspunkt til Høyre.

  • I samme intervju sa han at han ville gjøre slike transaksjoner offentlig fra nå av, men at han syns oppstusset rundt pengegaven til Frp hadde fått for mye oppmerksomhet.

  • Ruth Grung (Ap) i Næringskomiteen er kritisk til Frp-pengegaven. – Kobling mellom hemmelig partistøtte og mistanke om at dette har gitt spesielle store økonomiske fordeler til et bestemt selskap, er svært alvorlig.

 

Freiberg var listetopp for Nordland Frp da pengegaven ble gitt 19. mai i fjor. Han drev lobbyvirksomhet for havfarm-prosjektet i perioden før valget og da pengegaven ble gitt.


Jussprofessor ber om tydeligere regler for pengegaver

Eivind Smith, leder for Partilovnemnda som passer på at politiske partier rapporterer om pengegaver, etterlyser et tydeligere regelverk for partiene.

 

Lobbyvirksomhet

5. september i fjor troppet Freiberg opp med daværende fiskeriminister Per Sandberg for å informere at Nordlaks hadde fått 21 havfarm-konsesjoner. Nordlaks søkte først om 39 utviklingkonsesjoner, men fikk bare ti av Fiskeridirektoratet. Dette ble klaget inn for Fiskeridepartementet og en fin septemberdag i fjor fikk altså Berg 21.


Ga hemmelig pengegave til Frp

Fem av selskapene til Nordlaks-eier Inge Harald Berg, ga i fjor 9.990 kroner hver til Nordland Frp. Premisset for gaven var at den skulle holdes hemmelig.

 

Freiberg sa i et intervju med VOL i september i fjor at han hadde jobbet tett opp mot Sandberg for å påvirke den daværende fiskeriministeren.

– Per Sandberg skal ha honnør for at han har vist vilje og evne, i tillegg til at han har fått masse innspill underveis. Ved en anledning ble jeg faktisk kastet ut av kontoret hans med klar beskjed om at jeg måtte slutte å terrorisere han i forbindelse med konsesjonene, fortalte han. 7. september.


Ruth Grung (Ap) i Næringskomiteen kritisk til Frp-pengegave:

– Koblingen er svært alvorlig

Ruth Grung (Ap) i Næringskomiteen er særs kritisk til den hemmelige pengegaven fra fem Nordlaks-selskaper til Nordland Frp.

 

Visste ikke

Til DN torsdag sier Freiberg at han ikke visste om pengegaven før august i fjor:

– Jeg har ikke diskutert donasjoner til Frp med Nordlaks. Nordland Frp har som flere partier gjør gått bredt ut for å få donasjoner, en prosess jeg ikke deltok i, skriver Freiberg i et svar til DN torsdag. Videre forteller han at han i slutten av august ble gjort kjent med at Nordland Frp hadde fått valgkampstøtte av Nordlaks. Utover dette har han ikke hatt noen tilknytning til donasjonene eller rapporteringen.


Inge Berg reagerer på stormen rundt pengegaven til Frp:

– Jeg ga akkurat samme sum, på samme måte, til Høyre. Så dette er ikke unikt for Frp

Inge Berg synes omtalen og stormen rundt pengegaven til Fremskrittspartiet har gått over alle støvelskaft. Han sier også at samme sum ble gitt til Høyre. Inge Berg

 

Dette bekreftes av Inge Berg til DN på en sms:

– Vi informerte ikke Freiberg på forhånd om gaven, sier Inge Berg.

– Viktig med åpenhet

Freiberg sier at reglene for rapportering skal følges og at det er viktig med åpenhet.

–  Flere lokalpolitikere i kommunen har vært positive til milliardinvesteringer i kommunen fordi det gir både skatteinntekter og arbeidsplasser. Mitt engasjement for næringen startet i 1987 ved min yrkeskarriere og har vært svært viktig for meg i hele mitt politiske liv, skriver Freiberg i en epost til DN og fortsetter:

– I denne forbindelse har jeg hatt et godt forhold til Nordlaks som både ordfører og stortingsrepresentant for Nordland.


Tom-Christer Nilsen i Høyre om Nordlaks-pengegaven:

– Mottaker av pengene som må bære konsekvensene

Tom-Christer Nilsen sitter i Næringskomiteen for Høyre. Han mener pengegaven fra Nordlaks vitner om et forsøk på å omgå regelverket.