Nordlaks og pengegavene:

Arbeiderpartiet reagerer på manglende åpenhet

Arbeiderpartiet mener det kan stilles spørsmål til grunnlaget for de tildelte konsesjonene Nordlaks fikk i 2017. Dette fordi de stiller seg kritiske til de "hemmelige" pengegavene Inge Berg ga til Fremskrittspartiet.

Illustrasjon av Nordlaks sin havfarm.  Foto: Nordlaks

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap). 

Hadsel

Dette skriver NRK.

– Vi har et regelverk i Norge som skal sikre at det er åpenhet, slik at vi vet hvem som gir pengegaver og hvem som får dem. Det skal være åpenhet i om det er bindinger mellom den som gir og den som får gaver, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) til NRK.


Geir Pollestad i senterpartiet om pengegaven til Frp:

– Ikke til å komme unna at det ikke ser helt bra ut

Geir Pollestad i Næringskomiteen på Stortinget, vil ikke hoppe til konklusjoner rundt pengegaven fra Nordlaks til Frp.

 

Har stilt skriftlig spørsmål

Fiskeridirektoratet avviste i 2016 Inge Bergs og Nordlaks forespørsel om å få 39 konsesjoner i forbindelse med sine havfarmer.

I september 2017 ga den daværende fiskeriministeren Per Sandberg beskjed om at selskapet fikk 21 konsesjoner.


Jussprofessor ber om tydeligere regler for pengegaver

Eivind Smith, leder for Partilovnemnda som passer på at politiske partier rapporterer om pengegaver, etterlyser et tydeligere regelverk for partiene.

 

Da det denne uken ble kjent i Dagens Næringsliv at Nordlaks hadde gitt nesten 50.000 kroner i pengegave til Nordland Fremskrittsparti før stortingsvalget i fjor, uten at partiet hadde rapportert det til Partiilovnemda, fikk saken et annet lys.


Berg til DN: – Vil ha en lav profil

Inge Berg forteller til Dagens Næringsliv at årsaken til hemmeligholdet rundt pengegavene til Fremskrittspartiet var fordi han ville holde en lav profil.

 

Ruth Grung fra Arbeiderpartiet stilte torsdag skriftelig spørsmål til fiskeriministeren om han kan redegjøre for de opplysningene som er kommet frem. Da spesielt i forhold til statsrådens eventuelle direkte engasjement i klagebehandlingen av utviklingskonsesjonene til Nordlaks.


Ruth Grung (Ap) i Næringskomiteen kritisk til Frp-pengegave:

– Koblingen er svært alvorlig

Ruth Grung (Ap) i Næringskomiteen er særs kritisk til den hemmelige pengegaven fra fem Nordlaks-selskaper til Nordland Frp.

 

– Hele hensikten er å ha åpenhet

Sivertsen sier til NRK at han mener det er problematisk hvis det er tilfellet at man har forsøkt å holde pengegavene hemmelige.


Tom-Christer Nilsen i Høyre om Nordlaks-pengegaven:

– Mottaker av pengene som må bære konsekvensene

Tom-Christer Nilsen sitter i Næringskomiteen for Høyre. Han mener pengegaven fra Nordlaks vitner om et forsøk på å omgå regelverket.

 

– Hele hensikten her er å ha åpenhet rundt hvem som gir og får. Det er et problem for samfunnet om det skal stilles spørsmål til hvilket grunnlag beslutningen om økonomiske fordeler senere blir tatt, sier Sivertsen, som mener det kan stilles spørsmål til hvilket grunnlag man har tildelt de konsesjonene som Nordlaks i ettertid har fått, sier han til NRK.


Freiberg til DN: – Visste ikke om donasjonene før i august 2017

I en kommentar til Dagens Næringsliv, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, at han ikke visste noe om pengegaven fra Nordlaks før i august i fjor.