Regjeringen forslag til statsbudsjett for 2019:

Vil gi tilskudd for å inkludere barn i lavinntektsfamilier

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det satt av 292 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier». Dette er en tilskuddsordning som offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke Bufdir om.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Hadsel

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 101.000 barn under 18 år i 2016 bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt. Dette utgjør om lag 10,3 prosent av alle barn i denne aldersgruppen, og var en økning på 0,3 prosent fra 2015.

Vil motvirke og dempe konsekvensene

Denne tilskuddsordningen opplyser samtlige vesterålskommuner, bortsett fra Bø, om på sine nettsider. Formålet med denne tilskuddsordningen skal være å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

– Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, skriver Hadsel kommune på sin hjemmeside.

Skal ha lave eller ingen kostnader

Ifølge de fire kommunene som har opplyst om dette på sine hjemmesider, stilles det ikke krav til kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

– Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader, opplyses det.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember i år.