Geir Jørgensen fra Hadsel på fylkeslista

Per-Gunnar Skotåm, Synne H. Bjørbæk, Geir Jørgensen og Camilla Hestvik nominert på topp for Rødt i fylkestingsvalget 2019.

Fra venstre, Geir Jørgensen, Synne H. Bjørbæk, Per-Gunnar Skotåm og Camilla Hestvik.  Foto: Innsendt

Hadsel

I fylkestingsvalget i 2015 fikk Rødt 5,2 prosent av stemmene.

I fjor ble Rødt representert på Stortinget og partiet har markert seg så tydelig at gjennomsnittet av meningsmålingene viser at vi ligger over sperregrensen. Sterk medlemsvekst har ført til at vi har fått mange nye lokallag i Nordland det siste året. Det siste ble stiftet 6.november i Øksnes, og flere er underveis.

– Derfor har vi et veldig godt utgangspunkt foran fylkestingsvalget i 2019, og tar sikte på å øke representasjonen på fylkestinget etter valget, ifølge ei pressemelding.

Hadselværing på 3. plass

Førstekandidat Per-Gunnar Skotåm er 65 år, minerer av yrke, er bosatt i Sulitjelma og har vært i fylkestinget og medlem i samferdselskomiteen siden valget i 2015. Både i komiteen, i fylkestinget og ute blant folk har han markert seg bl.a. i kampen for hurtigbåt- og ferjetilbudet, og utbygging av veier uten bompenger.

Nummer to på lista er Synne H. Bjørbæk fra Bodø. Hun er 34 år, varaordfører i Bodø og var førstekandidat i stortingsvalget. Hun har markert seg som en dyktig og modig politiker både lokalt og på fylkesplan under stortingsvalgkampen i 2017.

Nummer tre på lista er Geir Jørgensen fra Hadsel. Han er 46 år, kommunestyrerepresentant for Rødt i Hadsel og er regionssekretær i Nord-Norge for Naturvernforbundet. Han har blant annet vært en sterk talsmann for kystbefolkningens interesser i kampen mot kvotebaronene og oljeindustrien.

Nummer fire er Camilla Hestvik fra Vega. Hun er 30 år, nestleder i Rødt Vega og kvinnepolitisk ansvarlig i styret i Rødt Nordland.

– Disse fire og de andre på lista vil jobbe tett med fagbevegelsen, fiske- og landbruksorganisasjonene, miljøbevegelsen og andre i Nordland for å ivareta interessene til befolkningen, og for en god forvaltning av naturressursene og miljøet, skriver Rødt i ei pressemelding.

– Ingeborg Steinholt, som har gjort en veldig god jobb som gruppeleder for Rødt i fylkestinget i tre perioder, ønsket ikke å fortsette. Hun fikk hedersplassen, siste plassen på lista.


De 12 øverste på fylkestingslista til Rødt Nordland.

 1. Per-Gunnar Skotåm, Fauske
 2. Synne H. Bjørbæk, Bodø
 3. Geir Jørgensen, Hadsel
 4. Camilla Hestvik, Vega
 5. Per-Anton Nesjan, Vega
 6. Astri Dankertsen, Bodø
 7. Kent Storåker, Røst
 8. Hanne Bjerkvik, Narvik
 9. Firas Abu Salah, Vågan
 10. Paula Lorentzen, Vestvågøy
 11. Hans Anton Stenersen, Rana
 12. Hanne Benedikte Wiig, Alstahaug