Rens av Coop-tomta vil koste millioner:

Opposisjonen vil sette av penger på budsjettet

Mindretallet i kommunestyret, Høyre, Venstre, Frp og MOS, la inn nær to millioner kroner over en fireårsperiode til håndtering av Coop-tomta.

Betydelige mengder: Det var godt kjent at det var mye søppel og forurenset masse på den gamle industritomta, men omfanget som etter hvert har blitt gravd opp truer ferdigstillelse av Coop-bygget til fristen. – Det blir veldig dyrt, og selv om folk bør være glade for at det ryddes opp, vil det bli en kostnad for kommunen, sier prosjektleder Arne Bertelsen. Foto: Per E. Knudsen 

Hadsel

– Vi og MOS advarte om salg og nå vil vi vise til dette ved å sette av midler, både når det gjelder til håndtering og erstatning. Jeg har fått signaler fra fagkyndige om at dette vil bli dyrt for Hadsel kommune, sier Arne Ivar Mikalsen (V).

Opposisjonen la i sitt budsjettforslag inn to millioner kroner allerede i 2019, med 1,9 millioner hvert påfølgende år. Uten at det er lagt frem kostnadsoverslag fra entreprenørene og kommet kvalitetssikrede tall fra administrasjonen.


– Et betydelig skjær i sjøen for bygging

– Det har eskalert og jeg vil si ingen kunne forutse hvor mye forurenset masse det var på området, sier prosjektleder Arne Bertelsen i Fazenda Eiendom om Coop-tomta.

 

Ikke i tråd med kommunalt ansvar

Spesialrådgiver Hans Christian Haakonsen ønsker ikke å kommentere saken og henviser til rådmann Ola Morten Teigen.

Han ønsker heller ikke å komme inn på konkrete kostnader, men legger ikke skjul på at kostnadene vil bli store. Ifølge ham vil det imidlertid være et spørsmål om hvem som er ansvarlig for blant annet oljeforurensningen på tomta.

– Opposisjonen vil legge inn nesten to millioner kroner til dekning av Coop-tomta. Representerer dette en reell kostnad for kommunen?

– Rådmannen oppfatter ikke at det representerer et nivå i tråd med kommunens ansvar i denne saken. Kommunen har ikke stått for forurensning og har ikke gjort annet enn å eie tomten i en kort periode. Det klare prinsippet i norsk rett og forvaltning er at forurenser betaler, sier rådmannen i en kommentar.


– Et betydelig skjær i sjøen for bygging

– Det har eskalert og jeg vil si ingen kunne forutse hvor mye forurenset masse det var på området, sier prosjektleder Arne Bertelsen i Fazenda Eiendom om Coop-tomta.

 

Viktig løp å legge

Senterpartiets Kurt Jenssen stiller seg spent til hva sluttsummen vil bli, men også hvem som vil få det som ligger an til å bli en milliongiro.

– Det vil koste mye, det er det ikke tvil om, men jeg er veldig spent på hvem som får regninga. Det er ikke Hadsel kommune som er ansvarlig for forurensningen, men det er viktig å legge et løp for det og vi er så vidt i gang, sier Kurt Jenssen.