Villfanget sjømat for over 12 milliarder kroner

Det er aldri tidligere omsatt fisk, skalldyr og annen villfanget sjømat i Råfisklagets distrikt for større verdi enn i 2018. Etter 50 uker viser omsetningen 12,4 milliarder kroner.
Hadsel

– Når 2018 avsluttes forventer vi at omsetningen passerer 12,5 milliarder kroner, vel en milliard opp fra de to foregående årene, sier adm. direktør Svein Ove Haugland i en pressemelding.

Torsk er viktigste art i omsetningen og står for rundt 60 prosent av samlet verdi. Den høye totalomsetningen i 2018 kommer til tross for en noe fallende torskekvote de fem siste årene.

– Forklaringene ligger i gode markedsforhold, betydelig konkurranse om råstoffet og dermed gode priser betalt til fisker, sier Svein Ove Haugland.

Norske fiskere står for vel 80 % av omsetningen og knappe 20 % kommer fra utenlandske fiskefartøy. Sjøfryste reker til pilling i Norge står for en stor og gledelig økning i kvantum og verdi, fra knappe 300 millioner kroner i 2017 til over 900 millioner kroner i 2018.

 Omsetningsverdien i Råfisklaget skapes av leveransene fra vel 4.500 fiskebåter som leverer villfanget sjømat til ca. 200 fiskeindustribedrifter.

 – Selv om fiskeflåten har hatt fem meget gode år, vil det være noe større variasjoner i resultatene for fiskeindustrien. Dette som følge av økt produksjonskapasitet, fallende torskekvote og derav meget hard konkurranse om råstoffet, sier Haugland i pressemeldingen.