Næringssjef i Hadsel, Daniel Sowe:

– Kutt i flytilbud vil ramme lokalt næringsliv hardt

Daniel Sowe og Toni Gjessing, henholdsvis næringssjef og næringsforeningsleder i Hadsel, frykter konsekvensene av færre morgen- og kveldsflyvninger fra Skagen.

Næringssjef i Hadsel, Daniel Sowe.  Foto: Hadsel kommune

Hadsel

Fra 1. april forsvinner 05:55-avgangen fra Stokmarknes til Bodø på torsdager og fredager. I tillegg kuttes flyvningen som lander 22.35 fra Bodø mandager og tirsdager.


Arnfinn Abrahamsen i flyplassutvalget for Vesterålen om ulønnsomme Widerøe-ruter:

– Et politisk trekk for å få oss til å rope

– Widerøe er veldig dyktige på kostnadsanalyser og drift, og de visste før oppstart at dette ikke ville være lønnsomt. Dette er de dyktige på, sier Arnfinn Abrahamsen.

 

– Disse kuttene gjør at vi ikke rekker tur-retur Oslo i løpet av en arbeidsdag, sier Sowe i ei pressemelding fra Hadsel kommune.

Det vil bli dyrere fordi man må koste på seg en ekstra overnatting og taper samtidig arbeidstid påfølgende dag. Dermed vil det eksempelvis bli dyrere å gi ansatte kompetansehevende og nødvendige kurs, forklarer Sowe.


– Politisk krasjlanding på kortbanenettet

Tor Henriksen, Styreleder Vågan Næringsforening i Lofoten, mener politikerne krasjlander i forbindelse med flyavgiften.

 

– En flyplass for næringslivet

Duoen mener kutt i et allerede kraftig redusert tilbud får uheldige følger for næringslivet i regionen.


– Næringslivet og offentlige virksomheter som eksempelvis sykehuset har finansiert dyre ruter fra Skagen i en årrekke og «belønnes» nå for det med et tilbud som gjør det vanskelig å planlegge og gjennomføre nødvendige tjenestereiser. At Skagen er en blitt en flyplass for næringslivet og det offentlige, er en politisk styrt konsekvens, så lenge Skagen ikke har vært en FOT-flyplass med priser som er for høye for de fleste privatpersoner, mener Gjessing.


Videre peker de på mulige utfordringer rundt pasientreiser fra Skagen.


– Pasienter fra Vesterålen som skal møte til tidlig behandling ved sykehuset i Bodø vil rammes hvis avgangen klokken 05:55 kuttes ut. Da blir alternativet å reise kvelden før og bo på (pasient)hotell. Det samme gjelder det siste flyet tilbake fra Bodø. Her må pasienter som er ferdige til hjemreise på kvelden, måtte overnatte i Bodø likevel.

Med de siste kuttene, har tilbudet passert en smertegrense som ikke på noen som helst måte kan aksepteres, sier næringssjef Sowe.


Krever møte med regjeringen og Widerøe

Det vises til at offentlig kommunikasjon og tilgjengelighet vektlegges tungt når aktører vurderer etablering.


– Kuttene i rutetilbudet vil få uvisse og uønskede konsekvenser for næringslivet i Vesterålen, som både strider mot regjeringens og fylkeskommunes målsetting om vekst og en attraktiv region. Vesterålen er en sterk eksportregion og har store behov for reiser ut til kunder, samtidig som Skagen ennå er en viktig lufthavn for tjenesteytende næring som vi er avhengig av, påpeker Gjessing.


Næringssjefen og lederen i Hadsel næringsforening mener flytilbudet til Stokmarknes lufthavn er i ferd med å ødelegge for næringslivet og mulighetene for ønsket utvikling i Vesterålen.


– Dette har ikke minst betydning for å få folk til å ville flytte hit og bli boende. Vi krever at regjeringen og Widerøe kommer på banen og sammen møter næringslivet og forklarer hvordan de mener dette er til det beste for utviklingen i distriktene. Kortbanenettet er det absolutt viktigste kollektivtilbudet for næringslivet og befolkningen i regionen.
Vi syns det er beklagelig at Widerøe velger å tilby våre reisende et såpass redusert tilbud, understreker Sowe og Gjessing.