Blir ny assisterende utdanningssjef i Nordland fylkeskommune

Rektor ved Hadsel videregående skole, Inge Holm, blir fra 1. august, assisterende konstituert utdanningssjef i Nordland fylkeskommune.

Inge Holm blir konstituert utdanningssjef i Nordland fylkeskommune fra 1. august.  Foto: SILJE NILSEN

Hadsel

Dette melder Nordland fylkeskommune på sine hjemmesider.

Bakgrunnen for konstitueringen er, at nåværende assisterende utdanningssjef, Merethe Schjem, går over i midlertidig stilling som prosjektleder for fylkeskommunens omstillingsprosjekt Bring oss i front. Holm skal være konstituert i to år.

Inge Holm har hatt flere lederjobber innen skoleverket i Bodø og Hadsel og ved Universitetet i Nordland. Han har vært rektor på Hadsel videregående skole siden januar 2014. Holm vil ha permisjon fra sin stilling som rektor fram til 31.7.2021.  

– Utdanningsetaten står overfor spennende, men også krevende utfordringer de kommende årene, blant annet med innføring av nye læreplaner i alle fag og ny yrkesfagsstruktur. Jeg er derfor veldig glad for at Inge Holm skal bidra i den videre utviklingen av videregående opplæring i Nordland med sin brede erfaring fra skoleverket, sier utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar til hjemmesiden.

Som følge av at Holm går over i ny stilling, tar studierektor Åse Marie Jakobsen over som rektor ved Hadsel videregående etter Holm. Vikariat som rektor for den resterende perioden fram til august 2021 vil bli lyst ut etter nyttår, da Jakobsen går av med pensjon sommeren 2020.

Jakobsen har vært studierektor for Hadsel videregående skole, studiested Stokmarknes, siden sammenslåingen av Stokmarknes og Melbu videregående skole i 2007. I 2006/2007 var hun rektor ved Stokmarknes videregående skole.

– Konstitueringen av Jakobsen vil sikre en god kontinuitet ved skolen som er inne i omstillingsprosess og ombyggingsprosess, og jeg ser fram til å få Jakobsen med sin solide bakgrunn som er del av rektorkollegiet, sier utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar til hjemmesiden.