Torset med rivende oppgjør mot privatisering av naturressurser

SVs Christian Torset tok i sine 1. mai-taler et rivende oppgjør mot privatisering av naturressurser under sine 1. mai-taler.

Hadsel

Torset er i dag omreisende i taler. Han taler på Sortland, Melbu og i Lødingen.

I Hadsel tok han opp flere forhold som angår lokalsamfunnet. Melbusamfunnet har vært svært opptatt av å sikre hjørnesteinsbedriften Lerøy leveranser av fisk. Torset understreket at fisken har vært folkets eiendom de siste 1.000 årene, og tok et rivende oppgjør mot privatisering av ressursene.

Det samme oppgjøret tok han om olje, vind- og vannkraft. Torset tok til orde for at det burde bli "hjemfall" også på vindkraftressurser.

Han var også innom den aktuelle debatten om Nord Universitet og Hadsel.

Se deler av talen i videoen.