Kommunestyret sier nei til Montessori-skole på Langøya

MOS, V, H og Frp foreslo å si ja til privatskole på Sandnes, men de åtte stemmene var langt fra nok til å bli et kommunalt ja.

Aina Nilsen fra Senterpartiet stilte spørsmål om hvor mange foreldre som faktisk ønsker privatskole. 

Hadsel

Det var ikke store overraskelsen da kommunestyret torsdag skulle behandle uttalelsen til Utdanningsdirektoratet, i forbindelse med den ønskede utvidelsen av privatskolen på Sandnes. Det er ønsket å etablere 1-7 trinn, i tillegg til den allerede godkjente ungdomsskolen i privat regi, noe det er mildt sagt delte meninger om.

Anders Samuelsen (Frp) fremmet forslag på vegne av MOS, V, H og Frp hvor de ville si ja til etablering av privatskole på Sandnes.

-– Vi støtter at det etableres 1-7 trinn, forutsatt at FAU og tilstrekkelig antall elever og foresatte ønsker tilbudet. Endelig behandling skjer når direktoratet har gitt sitt svar, sa Samuelsen i sitt innlegg.

Jan Steffensen (MOS) poengterte at de ønsker å lytte til de som bor på Sandnes, og som har barn i skolen på Sandnes.

– Vi ser store fordeler i barnehagesektoren med forskjellig drift. Ønsker foreldrene dette, ønsker vi det velkommen, sier Steffensen, som ser frem til at saken får sin endelige behandling sentralt.

Direkte konkurranse

Som flere påpekte, og som også står grundig beskrevet i sakspapirene, vil en etablering av privatskole bety konkurranse om skolebarna. Samtidig vil tilskuddet bety et inntektstap for kommunen. Geir Jørgensen (Rødt) har sagt ja til opprettelse av ungdomstrinn i privat regi, men det stopper også der.

– Jeg skrev noe om dette her, med tittelen «det går ikke over». Vi er i en alvorlig situasjon. Ungdomstrinnet er tatt vekk. Det vi skal ta stilling til i dag, er noe helt annet. Et privatskoletilbud som er i direkte konkurranse med det tilbudet vi har i dag, og det vil ikke Rødt støtte. Vi skal huske på at vi er arbeidsgivere, og de ansatte vært gjennom noen runder de strengt tatt skulle vært forskånet for. Å gå for en 1-7 skole vil gjøre deres hverdag ytterligere vanskeligere, sa Jørgensen.

Stå for tidligere vedtak

– Senterpartiet nasjonalt er ikke fremmed for etablering av privatskole, men det aller viktigste for oss er å sikre den offentlige skolen. Etablering av 1-7 på Sandnes mener vi vil ha negative konsekvenser for hele skolen i Hadsel. Opptatt av forutsigbarhet, og derfor vil stå for det vi vedtok når det gjelder skolebruksplanen, sa Aina Nilsen fra Senterpartiet.

Hun stilte også spørsmål rundt hvor mange foreldre som faktisk ønsket en privatskole velkommen og om en eventuell etablering av Montessori-skole på Langøya er noe et mindretall av foreldrene ber om.

– Hva er tilstrekkelig antall og hva er representativt? Er mindretallet villige til å konkurranseutsette skolen for fremtiden på Langøya, spurte Nilsen.

– Senterpartiet har bidratt til å legge ned en skole i et distrikt, og det er konsekvensen av det vi behandler her i dag, svarte Arne Ivar Mikalsen (V).