Sier ja til Ekren-bygging

Ekren vil være det beste alternativet for bygging av Hadsels fremtidige demensomsorg, mente majoriteten av kommunestyret, med (deler av) Ap og Sp i spissen.

Senterpartiets Aina Nilsen var av dem som tok til orde for Ekren-bygging, og viste til prognoser om antallet eldre og pleietrengende, deriblant mennesker med demens. – Ekren blir å tenke langsiktig, sa Nilsen.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Etter å ha brukt godt med møtetid, samt gruppemøter, på å bestemme seg for å si nei til nok en utsettelse av saken, har kommunestyret i Hadsel endelig landet Ekren-saken, om bygging av heldøgns omsorgsboliger og samtidig se på mulighetene for en demenslandsby.

Mindretallet var slett ikke fornøyde med tempoet i saken, og viste samtidig til at en rekke fagmiljøer har gått sterkt imot Ekren-alternativet, og mente et mer sentrumsnært alternativ burde i det minste utredes. Fremskrittspartiets Anders Samuelsen stilte spørsmål rundt hastigheten og mente det luktet prinsippsak.

– Det må være mulig å utrede om man får lagt dette til Melbu. Jeg vil utsette, for å se på muligheter, og ikke bare Riarhaugen. Viser det seg at det ikke er mulig, skal jeg bøye meg, sa Arne Ivar Mikalsen (V).

Ble nedstemt: Anders Samuelsen (Frp) mente det dunstet prinsippsak av Ekren-alternativet. Frp, Venstre og Høyre foreslo å utsette behandlingen for å utrede en mer sentrumsnær eldreomsorg på Melbu.  Foto: Per Eivind Knudsen

 

– En hul styringsmaskin

Rødts Geir Jørgensen gikk til frontalangrep på flertallet og karakteriserte Arbeiderpartiet som «en hul styringsmaskin som er totalt kommet vekk fra det de er bygd på».

– Nå har man totalt valgt å se bort fra de fremste fagfolkene vi har her i kommunen har bedt oss politikere å gjøre. Vi har valgt å se bort fra våre egne eldre. Vi har valgt også, å se bort fra det faggruppa som i sin tid lagde omsorgsplanen anbefalte oss å gjøre. Det er med sorg å se at Arbeiderpartiet har blitt en hul styringsmaskin totalt kommet vekk fra det de er bygd på. Respekten for sitt folk har dere valgt å se bort fra. Men, jeg må stemme for planen. Det er ikke slik at vi som har gått for utsettelse ikke bryr oss om de demente. Vi har ingen andre alternativer som er godt nok belyst å stemme på, sa Jørgensen.

Selv om medlemmer fra partiet han kritiserte stemte mot da stemmene falt.

Må ha utbyggingsmuligheter

Flertallet mente den økende pasientmassen, og den lange behandlingstiden, var avgjørende for å snarest mulig sette spaden i jorda. Samtidig pekte de på at det allerede forelå en vedtatt omsorgsplan, og gjorde det veldig klart at legekontoret på Melbu og basen for hjemmetjenesten ikke var tenkt flyttet – slik flere har bekymret seg for.

– Å utsette saken krever at det kommer nye og vesentlige opplysninger. Det er av vesentlig betydning at kontrakten holdes, med innbyggerne og at det gjennomføres å bygge nytt. Den rundt ett år gamle omsorgsplanen har vært ute på høring, og alle som kunne hadde mulighet til å komme med innspill. Går vi ikke videre nå, settes en allerede presset tjeneste under mer press, poengerte Gro-Marith Karlsen (Ap) i forkant av utsettelsesforslaget som falt.

Senterpartiets Aina Nilsen pekte også på den vedtatte omsorgsplanen, og hvordan det økende antallet pasienter og potensielt større arealbehov gjør Ekren til det beste valget. Spesielt i en sak hvor det er uavklart hvor mye en mulig utfylling av Osen-området vil koste. Dersom de i det hele tatt får lov.

– Ekren er å tenke langsiktig. Vi har mulighet til å bygge ut. Alle indikatorer viser at vi vil ha behov for et større tilbud, sa Nilsen.