Samler fagmiljøet i ett byggkompleks og håper på økt rekruttering: Bygginga av Helsehuset er igang

– Vi håper dette skal gjøre det lettere å rekruttere fagfolk til helsestillinger i Hadsel.

Bygginga av Helsehuset er i gang. Det koster 60 millioner kroner og skal være ferdig i april 2020.

Helseansatte er og kikker på sin kommende arbeidsplass.  Foto: Martin Kristiansen

Ingen inn før hjelm og refleksvest er på og HMSen ivaretatt. Så vil tida vise om opppfølginga av selve byggeprosjektet blir like godt.   Foto: Martin Kristiansen

Arbeidet med Helsehuset på Stokmarknes er godt i gang. Blant annet er muren til de tekniske rommene i kjelleren kommet opp.  Foto: Martin Kristiansen

Helseansatte på tur ut i matpausa for å se på byggeplassen for Helsehuset. Når det står ferdig blir all kompetanse innen helse og omsorg i Hadsel kommuen samlet under ett tak. Det blir også mulig å gå tørrskodd mellom Helsehuset, Thodebo og Sykehjemmet.  Foto: Martin Kristiansen

Prosjektansvarlig Zakarias Chibssa instruerer varaordfører Kurt Jenssen om hvor han vil ha den offisielle steinen lagt.   Foto: Martin Kristiansen

Hadsel

Det sier helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune Marion Celius.

– Vi ser at de helst vil jobbe på steder der de er en del av et større fagmiljø, forklarer hun.

– Her blir det gjennomgang mellom de tre byggene, slik at man aldri er alene på vakt. Det er en stor sikkerhet for de ansatte. For eksempel på nattevakt, legger hun til.

Fredag formiddag markerte Hadsel kommune at bygginga av Helsehuset offisielt er i gang. Varaordfører Kurt Jenssen (SP) la murte fast ei blokk og sa noen ord til legene som brukte matpause si til å kikke på grunnmuren for deres nye arbeidsplass.

– Dette er et stort prosjekt for Hadsel kommune, der det blir investert 60 millioner kroner, forklarer varaordføreren.

Kommunen har nettopp avsluttet et stort prosjekt på nabotomta, Thodebo, som ikke gikk helt på skinner, og der det måtte trues med dagbøter for å sikre at bygget ble ferdig til rett tid. Hvordan skal dere sikre at dette prosjektet kommer i land i tide?

– Her er arbeidet det satt ut slik at vi nærmest får nøklene i hånda og vi har en mann på prosjektet. Thodebo gikk greit. Det tok litt tid før vi kom i gang, men resten gikk greit, svarer Jenssen.

– Blir dere ferdig i tide?

– Ja, det tror jeg. Elementene kommer i slutten av måneden, har jeg blitt fortalt. Jeg jeg tror de også er i rute her, for å sørge for at alt er klart til de kommer, sier varaordføreren.

Hvordan er det som politiker å se at planene settes ut i livet?

– Det er veldig artig. Vi har heller ikke hatt et prosjekt tidligere der vi har hatt anledning til å legge inn så mye egenkapital som dette. Det er et positivt trekk med Havbruksfondet, påpeker Jenssen.