Melbuelever fikk ikke delta på skoledebatt

Elevene ved Hadsel videregående skole avdeling Melbu fikk ikke delta da det ble arrangert skoledebatt og valgtorg på Stokmarknes forrige uke.

Bent-Joacim Bentzen, hadselværing, Internasjonal leder Senterungdommen og utenriks- og forsvarspolitisk rådgiver for Liv Signe Navarsete.  Foto: Arkiv

Hadsel

I et leserinnlegg reagerer Bent-Joacim Bentzen, hadselværing og internasjonal leder for Senterungdommen, på at elevene ved Hadsel videregående skole studiested Melbu ikke fikk mulighet til å delta på valgtorg og skoledebatt i år. Ifølge Nordland Fylkeskommune kunne Hadsel VGS fått økonomisk tilskudd til å leie lokaler store nok til alle elevene, samt buss. Dette kjenner imidlertid ikke Åse Jakobsen, rektor ved Hadsel VGS, til.


Les Bent-Joacim Bentzen sitt leserinnlegg her

Skolevalget er godt i gang, og i løpet av denne uken har det vært debatter i Vesterålen, Lofoten og Ofoten. Uken har vært hektisk og det er mange skoler som skal debatteres på i løpet av uken. Dog er det et mørkt hull i listen over disse skolene : Melbu.

Når oversikten over debattene kom for noen uker siden bet jeg meg nemlig merke i at Hadsel videregående skole, studiested Melbu ikke var på listen over plasser det skulle arrangeres debatt. Det var tydeligvis avtalt på forhånd at elevene fra Melbu skulle busses til Stokmarknes og overvære denne debatten. Jeg finner det derfor forunderlig at jeg ikke så en eneste elev fra de praktiske linjene på Melbu. De var rett og slett ikke der, utfra hva jeg kunne se. Dette er alvorlig.

Skolevalget er viktig av flere grunner. Hovedsakelig ettersom det gir ungdommen og førstegangsvelgere en mulighet til å konfrontere, lære eller høre hva de enkelte partiene mener, enten gjennom debatt eller på valgtorg før eller etter debattene. Hva de enkelte stemmer er for meg i denne sammenhengen uvesentlig, men det er viktig at det blir tilrettelagt i så stor grad som mulig for kvalifiserte valg og deltakelse i valget. Når et helt studiested uteblir fra skolevalget er det et demokratisk problem. Her har man altså utelatt flere hundre elever disse mulighetene.

Det er også slik at debatter blir gjennomført basert på hvem man som politiker skal nå ut til. Temaer som tas opp vil være forskjellig av hvilke elever man snakker med og til. Der byggfageleven er opptatt av lærlingeplasser og utstyrsstipend, vil eleven fra studiespesialisering ikke være like opptatt av samme temaer. Dette tar man selvfølgelig hensyn til når man skal debattere. For å si det enkelt: En møter ikke opp på en debatt om fiskeri og snakker om kollektivtransport.

Jeg forventer en avklaring fra fylket på hva som nå har skjedd, hvorfor elevene på Melbu ikke fikk muligheten til å få en egen debatt og valgtorg, hvorfor de som alternativ ikke var å se under debatten på Stokmarknes og om en mener dette er en tendens som skal vedvare. Det var nemlig heller ikke debatt for elevene på samme studiested i 2017.

Skulle det åpne seg rom for å holde debatt på Melbu før skolevalget er ferdig den 4. september tror jeg de politiske partiene vil kunne finne tid til dette. En skal ikke gjøre forskjell uavhengig på folk av hvilken linje en går og hvor skolen er. Alle elever i Nordland fortjener og skal ha muligheten til å overvære debatt, spør du meg.

Bent-Joacim Bentzen, Internasjonal leder Senterungdommen

 

– Jeg ante ikke at vi kunne be om tilskudd til leie av buss eller lokaler. Skulle vi leid lokaler hadde vi måttet leie både storsalen og det store lokalet oppe i Hurtigrutens Hus. Du kan jo tenke deg til hvilke utgifter det ville blitt, sier Jakobsen til VOL.

– Dette er alvorlig

I forkant av hvert valg er det en tradisjon at elever ved videregående skoler i Norge får delta på valgtorg og i skoledebatt. I Hadsel var det imidlertid bare elevene ved studiested Stokmarknes som fikk delta i år, og ikke elevene ved de yrkesfaglige linjene ved studiested Melbu.

– Det var tydeligvis avtalt på forhånd at elevene fra Melbu skulle busses til Stokmarknes og overvære denne debatten. Jeg finner det derfor forunderlig at jeg ikke så en eneste elev fra de praktiske linjene på Melbu. De var rett og slett ikke der, utfra hva jeg kunne se. Dette er alvorlig, sier han.


Ap klart størst i skolevalget – MDG går kraftig fram

Arbeiderpartiet er skolevalgets klart største parti med 26,6 prosents oppslutning. Høyre er nest størst med 12,9, mens MDG går kraftig fram og får 10,8 prosent.

 

Rektor Jakobsen sier til VOL at de fikk beskjed fra en av prosjektkoordinatorene i Nordland Fylkeskommune at ungdomspolitikerne hadde satt av én dag til skoledebatt og valgtorg ved Hadsel VGS og Sortland VGS. Dermed måtte disse to skolene dele på en dag.

– Vi ga tilbakemelding om at vi ønsket at det skulle være skoledebatt og valgtorg både på Stokmarknes og på Melbu, men fikk tilbakemelding om at ungdomspolitikerne selv hadde godkjent turnéplanen og at perioden for skolevalg var fra 26. august til 4. september. Dermed kunne de ikke gå utenfor denne tiden. Dermed sendte vi brev hvor vi spurte om hvor ungdomspolitikerne ønsket å møte, Stokmarknes eller Melbu, men vi fikk ikke noe svar. Dermed måtte vi bestemme at det skulle arrangeres på Stokmarknes, sier Jakobsen.

Kunne fått tilskudd

Mens Bentzen trodde at elevene fra Melbu skulle busses til Stokmarknes for å delta på arrangementet, sier Jakobsen at dette aldri var meningen.

– Det har aldri vært bestemt at elevene på Melbu skulle busses til Stokmarknes. Hverken på Melbu eller på Stokmarknes har vi store nok lokaler på skolen til å kunne huse 500 elever, og dermed hadde vi måttet leid Hurtigrutens Hus, sier hun.

Ifølge fylkeskommunen kunne Hadsel VGS fått tilskudd til leie av lokaler og busser.

Åshild Opøyen i medvirkningsapparatet til Nordland Fylkeskommune, sier til VOL at de i planleggingen av skoledebattene og skolevalg sendte ut forslag til program og dato for hver enkelt skole.

– Vi sender ikke informasjon til hvert enkelt studiested. Den enkelte skole bes om å organisere skolevalg for alle sine elever, sier hun.


Skolevalget i Vesterålen

Sp størst og MDG skuffer

Sp er størst blant ungdommen i Vesterålen. Venstre gjør et godt valg og MDG kom overraskende dårlig ut under skolevalget blant de videregående skolene i Vesterålen.

 

Opøyen viser til Meløy videregående skole i Salten, der det gjennomføres felles opplegg for alle elevene, selv om det er opp mot en times transporttid mellom studiestedene.

Ifølge henne har de sendt ut informasjon om at fylkeskommunen kunne bistå med økonomisk tilskudd til for eksempel leie av lokaler eller buss. Hun sier videre at hun forstår at dette ikke er kjent for Hadsel VGS. Rektor Jakobsen bekrefter at dette ikke er noe de har fått beskjed om.

Opøyen sier at hun ikke har registrert at de har fått noen henvendelser fra Hadsel videregående skole, men beklager hvis partene har snakket forbi hverandre i planleggingsprosessen.

– Fortjener muligheten

Jakobsen sier at ungdomspolitikerne som deltok under årets skoledebatt var veldig dyktige og engasjerte.

– Jeg beklager at ikke ungdomspolitikerne kunne dele det opp slik at vi fikk skoledebatt på begge studiestedene våre. Det har i alle år vært en selvfølge at elevene får delta på valgtorg og skoledebatt foran valg, og jeg håper at dette kommer til å skje også i fremtiden.

– Alle elevene i Nordland fortjener og skal ha muligheten til å overvære debatt, avslutter Jakobsen.


Tre partier skilte seg ut under skolevalget på Sortland

I forrige uke var det skolevalg ved Sortland videregående skole. Det var tre partier som fikk en del flere stemmer enn de andre partiene.