Forskere mener havmerder kan bli «kostbare luftslott»

Fridtjof Nansens Institutt er sterkt kritisk til bruken av utviklingstillatelser innen fiskeoppdrett.

Forskere advarer mot havfarmer. 

Hadsel

– Vi kaller det «one hit wonders», eller kostbare luftslott. Man får vekst der og da, uten å vite om teknologien kan tas i bruk av flere aktører uten subsidier. Næringen er desperat etter vekst. Alle vil ha nye tillatelser. Nordlaks, for eksempel, har fått mange tillatelser. Men hva er potensialet for å drifte et slikt anlegg med en så dyr produksjonsteknologi, når man ikke har fått tillatelsene gratis, spør seniorforsker Irja Vormedal i Teknisk Ukeblad. Hun omtaler en rapport som ble publisert i dag.

Hun mener at satsingene kan koste mer enn de smaker, og frykter at høye investeringskostnader gir høyere driftskostnader.

– Det kan hende det blir en stor skraphaug igjen av dette, advarer Vormedal.

 Nordlaks er blant dem som har fått mange utviklingstillatelser for å utvikle oppdrett til havs. Det samme har selskap som Salmar og Midt-Norsk-Havbruk.

I en e-post til Dagens Næringsliv skriver kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, at «havbruksnæringen fortjener debatt om forvaltningen av næringen, og det er viktig at man også forsøker å evaluere forvaltningstiltak. Men vi ønsker ikke å gå i debatt om dette temaet basert på overskriftene fra en tilsynelatende omfangsrik rapport som enda ikke er publisert.»

Rapporten tar også for seg lusebehandling i næringen, og viser til at det er en sammenheng mellom økt lusebehandling og økt dødelighet av oppdrettsfisk. Termisk avlusing, som fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik ikke ønsker å forby, blir sterkt kritisert. 

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke ønsket å kommentere rapporten verken overfor Teknisk Ukeblad eller Dagens Næringsliv, skriver iLaks.