Hadsel kommune:

Disse fikk jobben med å brøyte veiene

Fem maskinentreprenører har fått i oppdrag å brøyte fem ulike veistrekninger i Hadsel kommune de tre kommende årene.

Illustrasjonsfoto. 

Hadsel

For flere av brøyterodene hadde Hadsel kommune ikke fått inn noe tilbud da fristen gikk ut 27. september. Dette gjelder rodene Myrland (Hanøy - Holdøy), Brottøy og Lonkan, der sistnevnte utgår knyttet til at veien har fått endret sin status fra kommunal vei til privat vei.


Lonkanværinger frykter for vintervedlikehold av veibit grunnet privatisering

En rekke oppsittere langs Sæterveien på Lonkan i Hadsel reagerer på at kommunen ønsker å privatisere en veibit uten at de har blitt varslet. Nå kan de gå vinteren i møte uten at de er sikre på at veien kommer til å bli vedlikeholdt eller vinterbrøytet som før.


Oppdraget med brøytingen av roden på Strandlandet, fra Fiskebøl til Grunnførfjord på Austvågøya, gikk til Hadselsand Maskin. Roden på Kongsmarka i Raftsundet skal brøytes av Tore Jensen.

For roden Innlandet på Hinnøya har Jensen Maskin og Service trukket det lengste strået, og skal brøyte rode nummer seks. På Grytting på Langøya har Oddvar Andreassen fått oppdraget med brøyting der. Og på strekningen Fleines til Kvalsøy skal Terje Simonsen gjøre jobben for å holde veiene åpne om vinteren.

Oppdragene med brøyting av kommunens veier går over tre år, og gjelder fra sesongen 2019/2020 til og med 2021/2022.