– Det blir pub eller kafe på Stokmarknes sykehjem

Kvalitet og gode matopplevelser skal inn i eldreomsorgen, og det blir pub eller kafe på Stokmarknes sykehjem.

Helse og omsorgssjef Marion Celius.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

– Reformen er ikke hjulet som er oppfunnet på nytt, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune.

Celius gav ei orientering til kommunestyret om reformen «Leve hele livet», som er en kvalitetsreform for eldre. 

Flere gode leveår

– Målet for reformen er å bidra til flere gode leveår med god livskvalitet, helsehjelp når det er behov for det, pårørende som ikke blir utslitt og ansatte som trives på jobb og som får brukt sin kompetanse, sa Celius til kommunestyret.

Reformen skal løfte kvaliteten på tjenesten og gi en trygg og verdig alderdom. Reformen gjelder for 2019 til 2023.

Involvering av eldre

Det er satt søkelys på fem hovedpunkter: Et aldersvennlig samfunn, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng og overgang i tjenesten.

– Det kommer en sak til kommunestyret senere. Mye av det jobber vi allerede med, andre områder har potensial for forbedring, sa Celius.

Årsaken til at så unge eldre som 65-åringer er med, er fordi å planlegge egen alderdom er ett av satsingspunktene.

– Det er viktig at vi får inn og har med eldre som setter fingeren på det de synes er viktig, sa Celius.

Blir pub eller kafe

Omsorgsboliger og institusjoner bør bygges slik at det blir en naturlig del av nærmiljøet. Det kan bety flere endringer.

– Dagavdelinga, som ligger i underetasjen ved Stokmarknes sykehjem, og som rund 25 «hjemmeboende» benytter seg av hver uke der, er delvis renovert. Det er planer om egen pub eller kafe der. Dette tilbudet blir tilgjengelig for eldre som bruker dagsenteret og også for beboere på sykehjemmet, pårørende og alle andre som ønsker å stoppe der, sier Celius.

– Vi har også oppgradert velværerommet på Riarhaugen og sykehjemmet. Det har blitt et delikat tilbud, sier Celius.

Man vil også vurdere å ha åpent dagsentertilbudet utover ettermiddagen.

Persontilpasset omsorg

Personsentrert omsorg skal være innfallsvinkelen.

– Det kan dere merke dere som begrep. Vi skal ta hensyn til hvordan en person med demens opplever sin situasjon. Dette brukes under planleggingen av omsorgen. Vi har en del verktøy man kan bruke, sier hun.

– Vi skal foreslå partnerskapsavtaler med frivillige. Vi har monteview-sykler. Vi hadde sykkelrace for eldre, og da startet de med å sykle opp på Storheia. Det var artig, det var mange år siden de hadde vært der, sier hun.

– Er mye fint som foregår

Sang og musikk skal inn i institusjoner og omsorgsboliger. Mye trivelig skjer allerede:

–  Vi har «lesevenner», som leser alt fra romaner til nyheter, vi viser film, har flotte matopplevelser, hyggestunder med frivillige besøksvenner pårørende og venneforeninger.  Selv om det ikke vises så godt på yttersida, er det mye fint som foregår på det indre liv i våre sykehjem og omsorgsboliger, sier Celius.

Møtestedet kulturfredag skjer første fredag hver måned på Hurtigrutens Hus.

Der er det altså stinn brakke hver gang. De som møter er nye pensjonister på 62 år til hundreåringer. De er herlig å se på at dette er blitt et så flott møtested, sier hun.

Velsmakende mat og frihet til å velge

Kommunen ser også på det gode måltidet.

– De eldre skal få mat som ser god ut, lukter og smaker godt. De eldre bør få større mulighet velge hva de vil spise og når. Vi jobber kontinuerlig, og har oppgradert samtlige kjøkken- og spiseplasser. Riarhaugen er ferdig. På Innlandet er spisesalen klar, men ikke kjøkkenet, sier hun. På Stokmarknes sykehjem er renoveringen av kjøkkenet i gang.

– Mandag starter renoveringen av kjøkkenet i avdeling en, og kjøkken på dagavdelinga. Dagbrukerne kan være med på alt fra å hakke grønnsaker til å «banke» fiskemat. Vi er veldig fornøyde med at vi får lagt til rette på denne måten, sier hun.

Frivillige sørger også for gode sesongbaserte festmåltider, alt fra fårikål, skreifest, grillmat og julekakebaking.

– Der har vi pårørendeforeninger som hjelper oss. Det hadde vært interessant å få til å spise sammen også for de som bor hjemme. Det skal vi jobbe mer med i året som kommer.