Kommunestyret advarer mot skolekutt i Vesterålen

Forslag til kutt innen videregående bekymrer kommunestyret i Hadsel, som har sendt høringsuttalelse. – Vi har ikke mange venner, og vi må være oppmerksomme på at mange som vil stå hardt på sitt, sa Arne Ivar Mikalsen (V).

Arne Ivar Mikalsen (V) forteller at han blir utsatt for sterkt press i skolestruktursaka. Han tror det blir en hard kamp.  Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Skolepolitisk talskvinne for Sp, Aina Nilsen, jobber for å beholde studietilbudet i Hadsel. Restaurant- og matfag VG1 på Melbu er foreslått nedlagt. Det samme er design og håndverk.

Nilsen viser til at dette er en kjempeviktig sak for Hadsel.

– Partiene må arbeide mot fylkesrådet og fylkestinget. Jeg håper vi alle kan gjøre den jobben i lag og komme med gode argumenter, sa hun til kommunestyret.

Kuttforslagene til Nordland fylkeskommune skal gjennom fylkesrådet denne uka. Allerede første uka i desember skal saken avgjøres i fylkestinget.

Flere fagarbeidere er svaret

Anne Karine Innbjør (MOS) gikk selv ut av frisørlinja for 52 år siden.

– Når vi ser på hvem som går på frisørlinja, er det flest jenter i 16-årsalderen. Hadsel videregående skole har hatt stor søkning til linja. Sist det ble det linje kun i Narvik. Elevene i Hadsel gikk over på andre linjer fordi de orket ikke å dra ut av regionen, sier hun.

– Drar 16-åringene først ut av regionen, er det ikke sikkert at de kommer tilbake. Vi har 44 frisørbedrifter i Vesterålen, 15 i Ofoten. Vi trenger at de unge etablerer seg her, og får barn her. Da får vi den utviklingen vi trenger, sa Innbjør.

Geir Jørgensen (Rødt) mener uttalelsen fra kommunestyret i Hadsel kunne vært kvassere.

– Dette er mye mer dramatisk. Vi har hele sektorer her, fiskeindustri og byggfag og store deler av servicenæring, som er dominert av korttidskontrakter og arbeidsinnvandring fra EØS-området. Jeg spurte fylkesrådsleder hvilke tiltak vi kan gjøre for å bedre dette. Svaret var å bruke flere fagarbeidere, sa han.

– Bare timer etter kommer forslaget, som sablet ned utdanningstilbudet til våre ungdommer som velger yrkesfag, sa Jørgensen som minnet om at det hadde vært en lang kamp og få tilbudene etablert i sin tid.

Rødt viste til at nordre Nordland er best i klassen når det gjelder gjennomføring og få elever gjennom utdanninga.

– Der er gjort en kjempejobb i næringslivet. Det er lærlingeplass til alle. På noen områder ønsker de seg flere lærlinger enn det vi klarer å utdanne, påpekte Jørgensen.

– Har gått laus på meg

Arne Ivar Mikalsen (V) er i sin tredje periode på fylkestinget. Skolestruktur har vært tema flere ganger.

– Hadsel må være oppmerksomme på at sånne som jeg blir utsatt for et massivt påvirkningsarbeid. Noen, som ikke er fra Hadsel, er veldig offensive. De vil oss ikke vel. Kommuner og organisasjoner har gått laus på meg direkte, og per telefon, sier han.

Kurt Jenssen sa at det var to år siden den saken Mikalsen omtalte, ble behandlet og «synderen» var Jenssen selv.

-Jeg har aldri fått så mye godt krydra kjeft som den kvelden vi klarte å få det gjennom. Det er helt rett det Venstre sier. Vi har ikke så mange venner, understreket Jenssen.

Han mener grunnen til det er at Hadsel har mange plasser og linjer sammenliknet med resten av Vesterålen.

– Bør være styrende

Restaurant- og matfag på Melbu har fått flere til å gjennomføre utdanninga enn en tilsvarende linje i Narvik.

– Vi har også bedre søkertall på Melbu kontra Narvik. Vi vet i tillegg at Vesterålen har flere godkjente lærebedrifter enn Ofoten. Vi har større potensial og de beste forutsetningene for at elever skal gjennomføre, sier Aina Nilsen (Sp).

Kommunestyret innarbeidet argumentene i uttalelsen:

Høringsuttalelse til fylkesrådet i Nordland:

Uttalelse ny tilbudsstruktur 2020/20221

Utdanningssjefen i Nordland har i sitt forslag til tilbudsstruktur 2020/2021 foreslått å legge ned resturant og matfag VG1, kokk og servitør VG2 og design, håndverk VG1 og frisør VG2 fra høsten 2020.

Narvik foreslås som nytt programområde for region nord bestående av regionene Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Hadsel videregående skole ligger geografisk strategisk plassert for å surve regionene.

Hadsel videregående skole avdeling Melbu har flere tiårs erfaring med prgramfagene resturant og matfag og design og håndtverk. Det er høy formidlingsevne med flere godkjente lærebedrifter i regionen. Det er et godt samarbeid mellom Vesterålskommunene og Hadsel videregående skole.

Design og håndtverk og frisørlinja har stabile søkertall med gjennomføringsprosent på 77,8%. I følge finnlærebedrift.no er det 44 frisørbedrifter i Vesterålen og Lofoten, sammenlignet med 15 bedrifter i Ofoten.

 Innenfor restaurant og matfag og kokk og servitør er søkertallet høyere i Vesterålen enn Narvik. Eksempelvis hadde studiested Melbu 18 søkere mot 10 søkere i Narvik i 2019. Gjennomføringsforordningens var 84,1%. Vesterålen sammen med Vågan har 129 potensielle bedrifter som kan surfe lærlingeplasser, mot 53 i Ofoten. Altså ligger hovedtyngden i Vesterålen. Det er derfor naturlig at studietilbudet også legges hit.

Innenfor reiseliv er det høy aktivitet i Vesterålen med en forventet vekst i årene fremover. Matopplevelser er et av satsningsområdene i masterplanen for reiseliv, bærekraftig vekst mot 2025. Næringslivet har uttalt at de ikke får nok lærlinger til å dekke deres behov, noe som viser at etterspørselen er større enn tilbudet. Nedleggelse av resturant og matfag på Melbu vil derfor påvirke utviklingen i Vesterålen negativt.

Av hensyn til elevens beste og for å sikre høy grad av gjennomføring er det viktig at elever får gå VG 1 og VG 2 på samme studiested. Dette tilbudet har vi i dag på Melbu. Studiested Melbu har nye undervisningslokaler og fasiliteter.

 Vesterålen kommer svært dårlig ut i utdanningssjefens forslag til ny tilbudsstruktur. Linjer som er svært viktig for utviklingen av regionen som fisk/ fangst i Øksnes og idrettslinja på Sortland foreslås legge ned, til tross for høye søkertall og høy gjennomførelse.

Vi ønsker ikke en rivalisering mellom Vesterålen og Ofoten, men basert på søkertall, formidlingsevne og skolens tekniske stand er Hadsel videregående skole studiested Melbu det klart beste alternativet.

 I tillegg har skolen ved elevtjenesten lang erfaring med å følge opp hybelboere. Hadsel kommunestyret anmoder fylkesrådet i Nordland til å opprettholde studietilbudet ved Hadsel videregående skole studiested Melbu. Melbu foreslås som programområde for region nord innenfor resturant og matfag og design og håndtverk.


– Jeg tror det er viktig at vi ikke rakker ned på andre, og heller viser vår fortreffelighet, sa Kurt Jenssen (Sp).