Strid om «Bruddet» på Børøya

Odin Prosjektering AS har på vegne av Stokmarknes Handelseiendom AS søkt om dispensasjon fra kravet om detaljert reguleringsplan for uttak av masser og sprengningsarbeider i «Bruddet» på Børøya.

NOF Vesterålen fikk medhold hos Fylkesmannen, som omgjorde kommunens vedtak om «bruddet» på Børøya. Nå søker et prosjektfirma om dispensasjon fra kommunens arealplan.  Foto: Webatlas

Hadsel

Det er Svein Erik Amundsen som har sendt inn søknaden. Dette er de samme interessene som kjøpte en forurenset tomt i Sykehusbukta.


Kan bli tvunget til å gi tre millioner i «rabatt»

Hadsel kommune er maksimalt ansvarlig for 75 prosent av vederlaget for salget av tomta der Extra-butikken i dag står i Sykehusbukta, og beløper seg til maksimalt drøyt 3,6 millioner kroner.


I søknaden fra Odin Prosjektering AS går det fram at de har varslet om lag 40 interesser rundt «Bruddet» på Børøya. Masser fra steinbruddet har tidligere vært benyttet til å erstatte forurenset grunn i tomta der Coop Extra ligger i dag. Det er ikke kommet inn merknader. Søkeren har bedt om fritak fra å varsle naboer som ligger på motsatt side av fjellet. Selskapet anser ikke disse naboene som direkte berørte naboer.


I et brev fra prosjektøren datert 16. oktober, opplyser de at søknaden om masseuttak og sprengningsarbeider krever dispensasjon fra kommunens arealplan.

– Tiltaket omfatter uttak av masser om henting og sprengningsarbeider i forbindelse med planering av nye næringsarealer på Stokmarknes. Det ble beklageligvis ikke søkt om dispensasjon fra kravet om detaljreguleringsplan. Det er i kommuneplanens arealdel krevd detaljreguleringsplan, men slik plan foreligger ikke. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra plankravet etter plan- og bygningsloven for å kunne gi tillatelse.