Havfisk surfer på gode priser

For tredje kvartal i år har gode råstoffpriser gitt trålerflåten i Havfisk god inntjening.
Hadsel

Det melder Lofotposten. For produksjon av fisk på landsiden, skaper de høyere prisene samtidig utfordringer.

Resultatene for tredje kvartal viser at Havfisk, som eies av Lerøy Seafood Groups og som har fabrikker i Stamsund og på Melbu, i forhold til i fjor, fisket mindre i tredje kvartal i år. Rapporten viser at det er fisket langt mindre torsk og hyse, men at mengden av sei har økt betraktelig.

Konklusjonen er at høye råstoffpriser har gitt tilfredsstillende inntjening i trålerflåten, mens det for landanleggene er utfordrende.