Stenger busstopp i sentrum av Stokmarknes

Bedre trafikksikkerhet, og mindre behov for busspassasjerer å krysse trafikkert vei under uoversiktelige forhold, er årsak til at Hadsel kommune stenger busstoppet like før Markedsbrygga.

På sjøsiden av gata, mot Markedsbrygga skal det ikke lengre være busstopp, men heller parkering for å forhinde at busspassasjerer må krysse veien.   Foto: Tone M. Sørensen

Å få passasjerene rett inn på torget, vil gi et mer oversiktelig trafikkbilde og tryggere forhold.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

I det daglige går det flere busser gjennom Stokmarknes sentrum. Bussene kjører inn fra fylkesvei 82 inn i Ranværingsgata og svinger så inn Havnegata og videre ned på havneterminalen, for så å følge samme trasé tilbake .

I dag har bussene et stopp like før Markedsbrygga, hvor de slipper av og tar på passasjerer. Passasjerene må så krysse Havnegata mellom busser, biler og andre små og store kjøretøy. Det er ved flere anledninger opp mot tre til fem busser som står på dette busstoppet, og myke trafikanter kan i slike tilfeller være vanskelig å oppdage før de er midt i vegbanen for å krysse Havnegata.

I saksutredningen vises det til Vegvesenets ulykkesstatistikk vises det at det allerede har vært ulykke med kryssende myke trafikanter i dagslys og god siktforhold.

Hastemøte avholdt

Når det ble kjent at bussene skulle boikotte Stokmarknes sentrum, på grunn av byggeforhold på Nordnes som medførte at bussen måtte rygge for å kunne snu, ble satt et hastemøte, hvor deltakere var Tommy Løveng, stedfortreder for kommunedirektøren, Kurt Jensen, varaordfører og stedfortreder for ordfører og havnesjefen. Også administrerende direktør i Trollfjord ble kontaktet for å få avklart situasjonen.

Møte fant sted i uke 39. I dette møtet ble det vedtatt at bussene, etter ønske fra Boreal, at bussene kjører ned ved Trollfjord og fortsetter opp mellom VDS-bygget og «Finnmarken». Det er på grunn av bygningsarbeid over «Finnmarken» at denne løsningen er valgt.

Busstoppet på denne rundturen er midlertidig stengt.

Busstoppet mot torget

Hadsel kommune ønsker ikke flere ulykker, og vil dermed stenge busstoppet som er nærmest sjøsiden i Havnegata, for kun å bruke busstoppet som er mot torget. Dette vil medføre at det ikke er nødvendig å krysse Havnegata, noe som er en stor forbedring i trafikksikkerheten på området.

Å stenge busstoppet på sjøsiden av havnegata vil kunne gi tilgang til parkeringsplasser for de som jobber på hurtigbåten MS Hanøy og til eventuelle passasjerer som reiser på dagsturer med hurtigbåten.

Dette vil igjen medføre at parkeringsplassen på torget vil få flere ledige plasser.

– Arbeidet mot at Hadsel skal være en trafikksikker kommune er viktig å opprettholde. De myke trafikantene er spesielt utsatt i møte med kjøretøy, og for å sikre at det ikke skjer ulykker er det en god løsning å kun ha ett busstopp i Havnegata, slik at passasjerene ikke trenger krysse gata, konkluderer kommunedirektøren i sin utredning.

– Det er kaos - et under at ikke ulykker har skjedd

Ordfører Kurt Jenssen (Sp) har tatt initiativ til å få et vedtak i saken.

–Jeg ser annenhver dag at der står fem busser og losser ungdom som krysser veien og der er kaos i gata. Det er bare flaks at det ikke har skjedd stygge ting, sa han.

Tanken nå er at alle passasjerer skal sluses rett inn på torget. Unntaket kan bli lengre ned i gata for bussen som skal ta turen rundt yttersiden av Hadseløya.

–Helt nederst i gata eier kommunen noen meter, og det kan bli aktuelt at bussen som går på yttersida stanser der. For å unngå at de må lesse folk opp ved torget også kjøre bortom rådhuset for å snu. Det er ikke sikkert det blir slik, men det er ei løsning sjåførene selv har skissert, sa han.

Slipper gatekryssing

Renate Eriksen (V) er glad for at det kommer ei løsning, men skule ønske det forelå ei helt ferdig løsning.

– Uansett, det kan ikke bli like farlig som det er i dag. For nå må man kjøre i ti kilometer i timen, for å ikke treffe noen, slo hun fast.

Å få passasjerene rett inn på torget, vil gi et mer oversiktelig trafikkbilde og tryggere forhold.   Foto: Tone M. Sørensen

Hver buss trenger minimum 13,5 meter, helst rundt 15 meter for å stoppe. Å få opp skilt som viser hvor de enkelte bussene stanser, og hvor bussen skal, var et forslag.

– Da vet elever og voksne som skal på bussen hvor de skal gå. Nå fylles en buss, og deretter neste og alle springer att og fram. Det er kaotisk, og vi kan ikke ha det sånn når vi er en trafikksikker by. Nå flytter vi all trafikk over gata, sånn at folk blir levert rett inn på torget og slipper å krysse over, saKurt Jenssen.

Han orienterte om at bussjåførene også har bedt om bedre belysning av området, som er nokså mørkt i dag.

– Vi kan jo vurdere flere busskjul også, for med bare ett i dag blir det litt lite, mente Renate Eriksen.