Valgte Lille-Børøya til klimavennlig boligfelt

– Prosjektet er fremtidsretta, og vil gi oss positiv oppmerksomhet hvis vi får det realisert, sier Aina Nilsen (Sp). Formannskapet valgte Lille-Børøya til sitt grønne boligprosjekt.

Formannskapet i Hadsel var skjønt enige om å prioritere Lille-Børøya som stedet for et nytt klimavennlig boligfelt.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Sp-representant Aina Nilsen la fram forslag om å løfte opp Bømyra og Henneshøgda til et nytt punkt to på kommunens prioriteringsliste.

Flere av representantene, blant dem Renate Eriksen (V) pekte på at der er allerede en del boligfelt som er ferdig utviklet samtidig som der ligger mye hus ute for salg i Hadsel.

– Kult prosjekt

Kommunedirektør Ola Morten Teigen mener det ikke er negativt at det er aktivitet i boligmarkedet. Han kvitterte også ut svar på at kommunen har kapasitet til å kjøre flere prosjekter samtidig når det gjelder forprosjektering.

Jan Steffensen (MOS) mener det er en bedre prioritering å få solgt på Solsiden og å få Rishaugen ordentlig i gang. Han viste også til at det finnes godt med tomter, og entreprenører som lager leilighetsprosjekter.

– Vi har diskutert mye det høye antallet boliger som er til salgs, og tomter sin står klar. Samtidig er Klimaskogen et fryktelig kult prosjekt, det er innovativt og an skal bygge til selvkost. Det er fremtidsretta og vil gi oss positiv oppmerksomhet, det er jeg ikke i tvil om, hvis vi får realisert prosjektet, sier Aina Nilsen (Sp).

– En gladsak

– Det er en gladsak at vi fikk stoppet boligfeltet der var tenkt det skulle ligge, sier Geir Jørgensen, om ikke ønsket å skyve et skikkelig bra og klimavennlig boligfelt ut i tid.

– Egentlig behandler vi her to forskjellige saker i ett. Jeg tror det er viktig at Hadsel prioriterer grunntanken i Klimaskogen boligområde, sier han og signaliserte at han støtter forslaget med Lille-Børøya på topp på lista.

Renate Eriksen (V) tok til ordet for å både jobbe med boligfelt som er regulert og samtidig starte arbeidet med Klimaskogen.

Ordfører Kurt Jenssen forklarte at man har forsøkt å se på boligfelt andre steder enn på selve Hadseløya, og derfor har Bømyra og Hennes fått egne felt. Han viser til at der er flere kommuner i Nordland som følger spent med på Klimaskogen boligfelt, som har fått oppmerksomhet.

– Jeg tror et slikt boligfelt kan dra til seg en del mennesker, det er grunntanken i dette. Jeg tror vi skal klare de tre første punktene på prioriteringslista helt greit, sier han.

Ildsjeler i administrasjonen

– Samtidig må der være en interesse for feltene før det skal skje noe. Solsiden har vi diskutert i 20 år, plutselig er der full utbygging og det på et fantastisk fint område. At bruktmarkedet er stort er positivt for de som skal etablere seg i kommunen. Hadde markedet vært anstrengt ville det vært færre boliger, sier han.

Også Aage Rusten (Ap) mener man ikke trenger å vente, og at flere prosjekt kan pågå samtidig. Noe kommunedirektør Ola Morten Teigen bekrefter.

– Når det gjelder Lille-Børøya og det å få klimavennlig boligfelt er det flere ildsjeler i administrasjonen som skal fortsette å jobbe med det. Vi har andre mennesker som jobber med de andre punktene på lista, sier han.

Et nytt punkt to der Rishaugen boligfelt ble tatt ut og erstattet av Bømyra og Henneshøgda boligfelt på prioriteringslista. Punkt fire med å prioritere boligfelt på Sandens ble tatt ut.

– Når Lille-Børøya er inne som punkt en, da er jeg med, sa Geir Jørgensen (Rødt), før formannskapet vedtok prioriteringa enstemmig.