Høringsuttalelse fra Museum Nord

Frykter fergekutt blir negativt for Hurtigrutemuseet

I et innspill fra Hurtigrutemuseet, Museum Nord, til Nordland fylkeskommune i forbindelse med forslag til fergekutt i sambandet Melbu-Fiskebøl, legges det ikke skjul på at de er bekymret over konsekvensene fergekutt kan føre til. vedr.
Hadsel

«Å kutte i fergeforbindelsen og dermed redusere hyppigheten av avganger mellom Fiskebøl og Melbu, vil få negative konsekvenser for muligheten til å trekke til oss gjester fra Lofoten og Vågan» heter det blant annet i høringsuttalelsen.

De frykter at kraftige kutt vil gjøre det vanskelig for individuelle gjester å legge et spontant besøk til Hadsel, med tanke på færre fergeavganger og dermed redusert fleksibilitet.

Hele høringsuttalelsen kan du lese under:


Høringsuttalelse

Innspill fra Hurtigrutemuseet, Museum Nord til Nordland fylkeskommune vedr. forslag til kraftige kutt i fergesambandet Melbu – Fiskebøl


Bakgrunn

Nordland fylkeskommune foreslår å legge ned mer enn 30% av fergetrafikken mellom Melbu og Fiskebøl. Dersom dette blir vedtatt av fylkestinget vil det få betydelige konsekvenser for ei næring i vekst i Hadsel og Vesterålen.

Hurtigrutemuseet – en vesentlig aktør

Hadsel kommune, Nordland fylkeskommune, Kulturdepartementet og Museum Nord investerer ca 200 mill i et nytt Hurtigrutemuseum på Stokmarknes.

Hurtigruta var den som for nesten 130 år siden bandt nord og sør av Norge sammen for første gang hele året, og rederiet Vesteraalens Dampskibsselskab, stiftet på Stokmarknes i 1881, seilte alene i hurtigrute fra Trondheim til Hammerfest/Tromsø (vinter) de første årene.

Dagens hurtigrutemuseum ble etablert av ei lokal forening av hurtigruteentusiaster i 1993, som senere ble omdannet til Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum. I 1999 ble MS Finnmarken 1956 ilandsatt på Stokmarknes som en del av museets samling og publikumstilbud.

Da Kulturdepartementet og Nordland fylkeskommune bevilget penger til nytt bygg og nytt museumsinnhold forutsatte de at Hurtigrutemuseet skulle konsolideres med og ergo driftes av Museum Nord. Dette ble gjennomført i 2014.


Reiselivsnæringa – ei næring i vekst i Hadsel og Vesterålen

På tross av at Vesterålen er naboregionen til Lofoten har man inntil nylig ikke jobbet systematisk og fokusert med å utvikle ei levedyktig og sterk reiselivsnæring her. Dette er i ferd med å snu. Visit Vesterålen har iverksatt et masterplanarbeid som favner om alle fem kommunene i regionen, og i dette arbeidet har Hadsel kommune vedtatt at merkevarebyggingen for kommunen skal være «Hurtigrutens fødested».

Hadsel kommune har gjennomført et forprosjekt direkte rettet mot utviklingen av eksisterende og nye reiselivsbedrifter i kommunen. Dette arbeidet skal videreføres i flere faser.

Hurtigrutemuseet er et søstermuseum av Vikingmuseet Lofotr på Borg i Lofoten, da vi begge er en del av Museum Nord. Lofotr ble allerede ved oppbyggingen innrettet for å være et sterkt tilbud til turist- og reiselivsnæringa i Lofoten, noe de i høyeste grad har lyktes med. Hurtigrutemuseet lærer av Lofotr, og har gjennom hele planleggingsfasen lagt til grunnen at det nye museet skal bli en nasjonal reiselivsattraksjon. Vi tar sikte på å bli en sterk reiselivsmotor i Hadsel og Vesterålen de kommende årene, og vi åpner sommeren 2020.

Lofoten – Hadsels nærmeste nabo

Hadsel har en særlig fordel i utviklinga av ei kraftfull reiselivsnæring da vi er den av kommunene i Vesterålen som ligger nærmest Lofoten. Det betyr at vi har en tilgang på gjester, reisende og besøkende på en helt annen måte enn de øvrige kommunene i regionen, kun en time herfra.

Lofoten er et av Norges mest kjente reisemål for både nordmenn og utlendinger, og har gjennom flere tiår utviklet seg til å bli en fantastisk destinasjon for barnefamilier, eventyrere, kunst- og kulturinteresserte, surfere, fjellvandrere og -klatrere, båtfolk, bedrifter, kursholdere, skikjørere og flere. Reiselivsnæringa gir arbeidsplasser, skatteinngang og levedyktighet i regionen.

For oss som skal trekke til oss gjester og besøkende til Stokmarknes er det dermed helt naturlig å vende blikket mot Vågan og Lofoten på andre siden av Hadselfjorden.


Fergeforbindelsen Melbu-Fiskebøl en viktig suksessfaktor

Å kutte i fergeforbindelsen og dermed redusere hyppigheten av avganger mellom Fiskebøl og Melbu, vil få negative konsekvenser for muligheten til å trekke til oss gjester fra Lofoten og Vågan.

Det er mange individuelle reisende i Lofoten, familier, venner, par kommer til regionen og bruker noen dager for å oppleve noe helt spesielt, men også med tid til å hoppe på muligheter som dukker opp avhengig av vær, overnattingsmuligheter, kødannelse osv.

Dette er svært interessante gjester for oss i Hadsel og på Hurtigrutemuseet, som vi skal nå gjennom å melde oss inn i Destinasjon Lofoten, markedsføre oss i Svolvær, på turistkontorer

i Lofoten og mer. Budskapet er at når man er i Lofoten må man samtidig besøke Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Hvis man kutter i fergeforbindelsene mellom Fiskebøl og Melbu vil det bli vanskeligere for de individuelle gjestene å legge et spontant besøk til Hadsel, da fleksibiliteten blir dårligere.

Oppfordring

Gode samferdselsløsninger er ofte en betingelse for næringsutvikling. I Hadsel står vi på dørterskelen til å åpne en ny nasjonal attraksjon - Hurtigrutemuseet, som allerede er omtalt i nasjonale og internasjonale medier. Forventingene er allerede høye.

Det bør være i fylkets interesse å tilrettelegge for at flest mulig får anledning til å sette seg inn i Hurtigrutens historie og dens betydning for utviklingen av kyst-Norge, særlig i nord. Vi som drivere og tilbydere bør få all mulig drahjelp for å nå våre besøksmål, økonomiske mål og skape helårlige arbeidsplasser i Hadsel. Gode fergeforbindelser og høye turisttall vil også bidra til at andre aktører i Hadsel og ellers i Vesterålen får flere besøkende og kan utvikle nye tilbud. På denne måten vil vi kunne utvikle ei solid reiselivsnæring også i Hadsel og Vesterålen.