Disse sitter i Hadsel FrPs nye styre

Torsdag ble det nye styret til Hadsel FrP valgt. Der er det både kjente og ukjente navn.

Kjell-Børge Freiberg sitter i det nye styret til Hadsel FrP. 

Hadsel

Ifølge en pressemelding har styret følgende sammensetning:

Leder/ studie- og medlemsansvarlig: Erwin Teigen

Nestleder: Anders Samuelsen

Kasserer: Kjell Børge Freiberg

Styremedlem: Camilla Skog RodalStyremedlem Eilif Molund

Styremedlem: Anne Ma Cameron

Styremedlem: Otto Harry Olsen.

Ifølge pressemeldingen blr det også lagt en strategi for 2020 på møtet.

«Intensjonen var å skape mer engasjement blant yngre, på kryss av politisk ståsted, skape signatursaker og engasjement blant medlemmer», står det å lese i pressemeldingen.

Til Vol sier nyvalgt leder Erwin Teigen at han er veldig glad for tilliten Hadsel FrP har vist han både tidligere og nå. Han understreker at søkelyset for partiet fremover i stor grad vil handle om å bygge opp lokallaget gjennom å styrke dagens medlemmer i form motivasjon fra folkemøter og medlemsmøter.

– Dette klarer vi selvsagt ikke alene og jeg håper vi finner saker som engasjerer mange, saker som engasjerer folk i Hadsel og saker som forhåpentligvis gjør Hadsel til et bedre sted å bo, sier Teigen.

Den nyvalgte lederen mener at det nye FrP styret i Hadsel er godt sammensatt og har et bra aldersspenn.

– Jeg er veldig glad for det styret jeg nå har i ryggen. Det er en god kombinasjon av «nye» og «gamle». Tror spesielt de «gamle» helt sikkert foretrekker «mindre ny». Likevel har alle i styret godt kjennskap til Hadsel og hva som burde gjøres. Styret har et godt samhold og en felles visjon alle kan stille seg bak. Vi er alle svært optimistisk for de kommende årene, Hadsel FrP er langt fra å tilhøre historiebøkene, konkluderer Erwin Teigen.