Fergeprisene skrus tilbake til 2019-nivå

Fergeprisene som ble økt 1. januar, skrus tilbake til 2019-nivå, med en generell prisvekst på 3,1 prosent. Fra 28. januar settes det også et øvre tak på takstsonene i Nordland.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, Sp.  Foto: Thor-Wiggo Skille

– Vi har 40 millioner kroner i merkostnader når vi setter inn ekstra materiell om sommeren

Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd samferdsel
Hadsel

Dette melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding tirsdag formiddag.

Reaksjonene lot ikke vente på seg da Nordland fylkeskommune økte fergetakstene fra årsskiftet. .

– I tillegg har vi lagt et tak på takstsonene. Det betyr at takstene for de lengste takstsonene blir redusert, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

Skrur tilbake

Bentzen har stor forståelse for reaksjonene langs Nordlandskysten. Han registrerer at det etterlyses fortgang i å skru takstene tilbake.

– Tabellene med alle de ulike takstene er ferdig, men de testes nå i de ulike billetteringssystemene. Vi må sikre at dette blir korrekt ute hos billettørene, slik at våre reisende blir gitt rett pris, forklarer fylkesråd Bentzen.

Autopass

Samferdselsråden påpeker at mange faktorer har vært med og påvirket saken om fergetakster. Utganspunktet for at takstene ble justert opp, bunner i at Nordland fylkeskommune over noen år har fått redusert inntektene fra staten med nær en halv milliard kroner.

– Dette jobber vi selvsagt videre med. Det samme gjør vi for å få endret forskuddsbeløpet som er påkrevd om man vil bruke Autopass-kortet for å få rabatter på fergene i Nordland. Detter er en statlig ordning, men vi vil jobbe aktivt mot departementet for å få dette redusert, sier Bentzen i pressemeldingen.

Sommertakster eller turistskatt

For å få samferdselsbudsjettet til å gå i hop, når man nå skrur fergetakstene tilbake, er en del av løsningen at man innfører egne sommertakster på fergene. Disse blir mellom 15 og 20 prosent høyere enn de vanlige takstene.

– Vi har 40 millioner kroner i merkostnader når vi setter inn ekstra materiell om sommeren, men ikke tilsvarende inntekter. Satt på spissen kan du si at vi sponser hver tyske bobilturist med store penger. En nasjonal, statlig turistskatt ville kunne løst denne utfordringen. Dette må være en del av vurderingene når vi tar dette i nye diskusjoner med Regjeringen og Stortinget, argumenterer Bentzen.