Han blir teknisk sjef i Hadsel kommune

Etter det Vol kjenner til har Øyvind Stensø Skjørholm blitt tildelt stillingen som teknisk sjef i Hadsel kommune.

  Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Kommunedirektør Ola Morten Teigen ville ikke bekrefte eller avkrefte da Vol kontaktet han om temaet i går, men opplyste at det ville komme en pressemelding om ansettelsen.

– Var det han som var best kvalifisert til stillingen?, spurte Vol på en sms.

– Det er alltid den som er best kvalifisert til stillingen jamfør utlysning som blir ansatt, skrev Teigen, uten å ville bekrefte at Skjørholm er ansatt.

Skjørholm har vært konstituert i stillingen siden 2017.

Sist uke ble det klart at Just Hjalmar Johansen ble midlertidig teknisk sjef i kommunen, da Skjørholm skulle ut i pappaperm.

Diskusjonen rundt teknisk sjef-stillingen har også pågått over tid, og 9. januar ble det klart hvem som ville bli sjef for teknisk i Hadsel.


Ansettelse av teknisk sjef i Hadsel:

– Prosessen pågår fortsatt, og vi skal ha nye diskusjoner

Den første runden med intervjuer er gjennomført, i prosessen med å ansette ny teknisk sjef i Hadsel. Ennå er ingen innstilt til stillinga.


Søkerlisten så ut som følger:

Fredriksen Erik

29

Mann

9016 Tromsø

Anleggsleder

Haakonsen Hans Christian

54

Mann

8450 Stokmarknes

Spesialrådgiver

Chibssa Zakarias

33

Mann

8445 Melbu

Prosjektingeniør

Skjørholm Øyvind Stensø

33

Mann

8450 Stokmarknes

Brannsjef Hadsel brann- og redningstjeneste /

Unntatt offentlighet

45

MannUtlysningen av stillingen ble diskutert både i partssammensatt utvalg og arbeidsmiljøutvalget i Hadsel kommune. Fagforeningene ville endre ordet «høyere» til «relevant» utdanning i forbindelse med utlysning av stillingen som teknisk sjef, og har fikk gjennomslag for det. Det ble imidlertid ikke konkretisert om det krevdes ett, to eller tre års høyere utdanning for den som skulle tilsettes som teknisk sjef i Hadsel kommune.


Disse vil bli teknisk sjef i Hadsel

Fem personer, der en er unntatt offentlighet, ønsker å bli teknisk sjef i Hadsel kommune.


Et møtereferat mellom kommunedirektør Ola Morten Teigen og fagforeningene i begynnelsen av november i fjor, viser at fagforeningene som deltok i møtet, uttrykte ønske om utlysing av stillingen som teknisk sjef. Begrunnelsen var at dagens innehaver av stillingen i utgangspunktet ble ansatt som brannsjef, som kun har vært konstituert i funksjonen som teknisk sjef. Dette kravet er støttet av Fagforbundet, NITO og hovedverneombudet.

Av referatet går det også fram at kommunedirektør Ola Morten Teigen ønsket å gjøre dette på en annet måte.

«Arbeidsgiver mener det er naturlig at det er enhetsleder brann stillingen som lyses ut når sammenslåingen reverseres. Dette fordi den som har innehatt funksjonen i dag har hatt denne i nesten 2,5 år og etter kommunedirektørens syn har utført sine arbeidsoppgaver svært godt.»

Les mer om det her.

Vol har ikke fått kontakt med noen i Hadsel kommune om temaet tirsdag. Vi vil komme tilbake til dette onsdag.