Hadsel Frp stiller spørsmål ved basseng-prioritering

Hadsel Fremskrittsparti er kommet med en interpellasjon i forkant av neste kommunestyremøte i kommunen.
Hadsel

– Rett før valget lovte Ap, Sp og H i en paneldebatt arrangert av og for Hadsel NFU å sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skulle få tilgang på Øybadet en gang i uken. Det ville koste 32..000 kroner og ble omtalt som småpenger fra Høyre og Arbeiderpartiet. De sa dette kunne arrangeres før budsjettdebatten. Sp sa de skulle fronte en sak om dette alt i september. Siden ikke dette har blitt gjennomført, velger vi nå å sende en interpellasjon i forkant av kommunestyremøtet i mars. Vi pålegger ordføreren å trekke dette fra kontoen som er til ordførerens disposisjon. Er det ikke midler til dette på kontoen pålegger vi kommunedirektøren å legge det til i første budsjettregulering, skriver Erwin Teigen i Hadsel Frp i ei pressemelding.

Interpellasjonen kan du lese i sin helhet under:

INTERPELLASJON HADSEL KOMMUNESTYRE.

Hadsel lokallag for av NFU arrangerte prisverdig en egen debattkveld før valget der lokallagets medlemmer i forkant hadde forberedt seg til spørsmål / debatt med kommunens politikere. På dette møtet ble det tatt opp ulike problemstillinger / muligheter som påvirker livskvaliteten til foreningens medlemmer.

En av sakene som ble tatt opp var aktivitetstilbud. Gjennom avisreferat fra møtet / debatten hersker det ikke tvil om at det ble lovet penger fra politikerne til bl.a. svømmetilbud. Arbeiderpartiets representant er referert i avisen at det var ikke nødvendig å vente på nytt budsjett. Sp viset til en sak de skulle fremme i september 2019 og Høyre slo fast at det var snakk om småpenger.

Nå er de politikerne som da sto på valg og lovet dette faktisk valgt inn i kommunestyret i Hadsel. De samme politikerne danner flertall og styrer Hadsel kommune. Hadsel FrP registrerer at det er ikke kommet noen sak som løser det en lovte å løse før valget. På tross av at tilbudets kostander er definert som småpenger ble det heller ikke i budsjettet funnet en løsning for dette.

Med bakgrunn i Høyres konklusjon at «dette» er småpenger, og at tiltaket så viktig for de menneskene dette gjelder, fremmer Hadsel FrP følgende forslag:

1. Kommunestyret vedtar å bevilge de nødvendige (32.000 kr) midler til et svømmetilbud, minimum 1. gang pr. uke, ved Øybadet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunedirektøren bes om at tilbudet kommer i stand så raskt som overhode mulig.

2. Kommunestyret finansierer tilbudet med reduksjon av disposisjonskonto «til ordførerens disposisjon». Alternativt pålegges kommunedirektøren å innarbeide dette i første budsjettregulering.