Sykehusene ber pårørende og besøkende vurdere behovet for sykebesøk

Har du oppholdt deg i et risikoområde for koronasmitte den siste tiden? Dersom det er tilfelle, ber sykehusene i Helse Nord ber om at pårørende dropper sykehusbesøk.

  Foto: Arkiv

Hadsel


Alle sykehusene i Helse Nord jobber for å redusere risikoen for smitte av koronaviruset. Derfor oppfordres nå pårørende og besøkende som nylig har oppholdt seg i risikoområder for viruset, om å vurdere om besøk på et sykehus er nødvendig.

– Dette er et viktig tiltak for å beskytte pasienter i sykehusene, men også for å hindre at ansatte som er helt nødvendige i pasientbehandlingen, smittes, sier fagsjef i Nordlandssykehuset, Tonje Hansen i en pressemelding.

I tilfeller hvor pårørende, til tross for å ha oppholdt seg i et risikoområde, likevel har et sterkt behov for å besøke en pasient, bes de ta kontakt på telefon med den respektive sykehusavdelingen for nærmere informasjon.

Når det gjelder pasienter som er innkalt til time eller innleggelse på sykehus i Helse Nord, kan komme til å få en sms fra sykehuset hvor de bes om å vurdere smitterisiko. Innkalte pasienter som har vært på reise i risikoområder for smitte, kan bli bedt om å gjøre en vurdering av egen smitterisiko.