Foreslår å rive «Kull-lageret» på Stokmarknes

Kommunedirektøren i Hadsel foreslår at «kull-lageret» kan rives.

Kull-lageret bør rives, mener kommunedirektøren i Hadsel.  Foto: Tone Marit Sørensen

Hadsel

Forslaget skal epostbehandles.

Det er byggingen av Hotell Richard With som er bakgrunnen for forslaget. Utbyggerne forsøkte i en kort periode å innarbeide kull-lageret i sine planer, men kom i januar fram til at dette ikke var mulig. Kommunen konkluderte med at lageret kunne rives, og kommunedirektøren har foreslått å gi utbyggerne dispensasjon fra reguleringsplanen for området.

-En ulempe er at gamle bygg, som har mye historikk og sjel av gamle Hadsel, forsvinner. Det er veldig få slike bygg igjen i kommunen, i alle fall i sentrumsområde ved Havnegata, hvor bare Rødbrygga og Nordgården blir igjen. En annen ulempe er hva rivningen av kullageret gjør med estetikken til havna i Stokmarknes sentrum. Hvis lageret blir godkjent revet legger det føringer på at et nybygg i form av et Hotell kan tillates. Hvorvidt et Hotell ved Rødbrygga passer inn skal vi ikke gå inn på her, men det er viktig å presisere at å innvilge en dispensasjon for rivning nå kan føre til mulige ulemper i fremtiden, skriver kommunen.

Nordland fylkeskommune konkluderte i desember med at «kulturmiljøet ikke er av vesentlig regional verdi.»