Samferdselsråden involvert i brudd på hyttekaranteneforskriften

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) er involvert i brudd på hyttekaranteneforskriften.

Bent-Joacim Bentzen, Sp, er samferdselsråd i Nordland er involvert i et brudd på hyttekaranteneforskriften.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Hadsel

Bentzen er hadselværing, og har tilgang til en fritidseiendom i Hadsel. Han har oppholdt seg på eiendommen sammen med en person som ikke har bostedsadresse i Hadsel. Personen er nærstående til samferdselsråden.