Ingen søkere. Lyser ut rektorstilling på Stokmarknes for tredje gang

Ingen søkte rektorstillingen på Stokmarknes skole.

Oppvekstsjef i Hadsel, Line Jeanette Pedersen.  Foto: Arkiv

Hadsel

Dermed lyses stillingen ut på nytt.

Dette melder Hadsel kommune i ei pressemelding.

– Vi gir oss ikke før vi finner den riktige personen. Å være rektor på Stokmarknes skole bør være drømmejobben for den riktige kandidaten, sier oppvekstsjef Line Pedersen.

Oppvekstsjefen har bestemt seg for å lyse ut stillingen som rektor ved Stokmarknes skole for 3. gang.

– Stillingen som rektor ved Stokmarknes skole er både utfordrende og spennende. Det er et godt lederteam ved skolen som en ny rektor vil jobbe sammen med, samt en toppmoderne skole, sier Pedersen.

Den tidligere rektoren ved skolen vet hva hun snakker om og omtaler jobben som svært meningsfylt og viktig.

Etter førstegangsutlysning var det én aktuell søker, som trakk seg. Etter andregangsutlysning var det ingen søkere. I likhet med flere andre kommuner er derfor Hadsel nødt til å søke på nytt etter ny rektor.

– Det er ikke uvanlig at det tar litt tid å finne den riktige kandidaten til skolelederjobber, men vi gir oss ikke før vi finner den riktige personen, sier Pedersen.


Om Stokmarknes skole:

Stokmarknes skole er en 1-10 skole med to paralleller per trinn. Skolen har ca. 480 elever.

Til skolestart høsten 2020 har Stokmarknes skole et helt nytt ungdomsskolebygg, som er kommunens pilotprosjekt for gjennomføring av kommunens miljøpolitikk.

Nybygget er konstruert i massivtre med jordvarme og solcelleanlegg som primære energikilder. I den nye skolen finner man klasserom, grupperom, topp morderne rom til skolens praktiske og estetiske fag, personalrom og kontorlokaliteter til ledelse m.m.

Skolen har fra før et flott bibliotek og har jevnlig forfatterbesøk og andre tiltak for å stimulere leselyst.

De ansatte forteller om høy grad av trivsel og samhold, og det er en stor kontinuitet i personalgruppen. Skolen er opptatt av å bygge et trygt og godt skolemiljø der elevene opplever at det er hyggelig og lærerikt å samhandle med hverandre.