5.000 liter diesel lekket fra Nordlaks fôrflåte

Tirsdag morgen rykket politi og brannvesen ut til Grytøya utenfor Harstad i forbindelse med dieselutslipp fra en av Nordlaks sine fôrflåter.
Hadsel

Politiet i Troms melder at det meste av utslippet skal ha nådd land.

I en pressemelding skriver Nordlaks at mannskaper fra dem mandag oppdaget et utslipp fra diesel på fôrflåten på deres lokalitet Dypingen i Troms.

– Det er nå klart at om lag 5.000 liter diesel har lekket ut, skriver Nordlaks.

Lokaliteten ligger i Kvernsundet, mellom Grytøya og Bjerkøya i Troms.

– Kystverket og lokalt brannvesen ble varslet om hendelsen, og sistnevnte leder nå operasjonen som også involverer våre mannskaper. Vinden har brakt utslippet i land over et strekk på om lag en kilometer rett i nærheten (øst, sør-øst) av lokaliteten. Det jobbes nå for å samle opp utslippet med bruk av absorberende materialer, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks i pressemeldingen.

Lokaliteten Dypingen til Nordlaks er markert med den store, svarte markøren midt i bilde.  Foto: Skjermbilde fra BarentswatchTil Harstad Tidene opplyser Randi Johansen ved 110-sentralen 10:20 at strandsanering pågår i området. Det er også satt en egen stab i Harstad og Kystverket er med for å dokumentere hendelsen.

– Det pågår strandsanering av brannvesenet og en del er Nordlaks' eget mannskap. Det er tett kontakt mellom mannskapet og Kystverket som følger opp, sier hun til HT.

11:15 melder Nordlaks at arbeidet med å legge ut absorbenter i fjæresonen er igang, og at det meldes om at virkningen er god.

– Det berørte området langs land er om lag 800 meter bredt. Det er observert diesel på havoverflaten i området, og det er rekvirert lenser for å sikre at man har kontroll på dette, melder Nordlaks.

– Svært beklagelig

Ifølge Nordlaks er ikke utslippet lenger synlig i vannoverflaten i området. Oppdrettsselskapet vurderer det slik at det ikke er sannsynlig at utslippet kan drive videre eller påvirke andre lokaliteter i området.

– Det er svært beklagelig at det har lekt ut diesel fra vårt anlegg, og at dette har havnet i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobber vi også med å få finne årsaken til at utslippet har skjedd, sier Martinussen.

Det er fisk både på lokaliteten Dypingen og på andre lokaliteter i området. Ifølge Nordlaks har vindretningen vært slik at fisken i anlegget har blitt påvirket.

– Lokaliteten Dypingen er elektrifisert og det brukes normalt sett ikke diesel ombord i flåten. Det var likevel et lager ombord til drift av backupgeneratorer i tilfelle strømbrudd og for bruk ombord i våre båter i området, sier Martinussen i pressemeldingen.