Ekren-bygging berget, Sortland entreprenør overtar prosjektet

Etter å ha hevet kontrakten med konkursrammede Bygg engineering, har Hadsel kommune nå blitt enige med Sortland entreprenør om ferdigstillelsen av omsorgsboligene på Ekren.

  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Hadsel


Dermed er framdriften i prosjektet sikret med minst mulig forsinkelse slik situasjonen ble, samtidig som de lokale underleverandørene kan få muligheten fortsette på byggeplassen der det neste år skal stå ferdig 16 døgnbemannede omsorgsboliger.

– Vi er glade for å ha kommet til denne løsningen etter noen uker med uklarhet. Nå får vi prosjektet på beina igjen, og lokale selskaper får arbeid og inntekt, sier økonomisjef og assisterende kommunedirektør Tommy Løveng i en pressemelding fra Hadsel kommune.

Kommunen har ikke krav i boet

Bygg engineering har siden i vinter ledet byggingen av omsorgsboligene på Ekren, et prosjekt som er omlag en tredel ferdig og skulle blitt ferdigstilt neste vår. Tidligere i august ble selskapet slått konkurs, og Hadsel kommune hevet Ekren-kontrakten med entreprenøren.

– Det ble akseptert av Bygg engineering, noe som betyr at det per nå er full stopp i prosjektet. Vi har betalt arbeidet fortløpende, og har ikke noen krav i boet. Sagt på en annen måte, vi har ikke betalt for mer enn det vi har fått levert så langt, forteller Løveng.

Flere alternativer

Etter kontraktshevingen måtte kommunen finne en løsning for å komme i mål med prosjektet. Hadsel kunne gått rett til underleverandørene og spurt om de kunne fullføre byggingen av omsorgsboligene. Altså ville kommunen da tatt på seg prosjektlederansvaret.

Det anses som et alternativ der kommunen ville tatt på seg en del risiko, men samtidig kunne det blitt det billigste.

– Det ville imidlertid krevd at kommunen hadde kapasitet og kompetanse til å ta på seg ansvaret. Nå som vår prosjektleder Zakarias Chibssa, som kjenner prosjektet best, begynner i ny jobb ved månedsskiftet, ville det vært utfordrende, sier Løveng.

Et annet alternativ ville vært å gjennomføre en ny anbudsrunde for den resterende delen av byggeprosjektet.

– Utfordringen med det er at vi måtte brukt en god del ressurser på å kartlegge hva som faktisk er gjort og hva som gjenstår. Slik at bedriftene som skal levere tilbud vet hva de står overfor. Det ville forsinket prosjektet ytterligere, påpeker den assisterende kommunedirektøren.

Enighet denne uken

Regelverket rundt offentlige anskaffelser åpner imidlertid for en tredje mulighet.

Nemlig å gå i direkte forhandlinger med entreprenører der det anses som en «hasteanskaffelse»

– Bygget er ikke tett, det går mot vinter og et hardere klima, og det er en del ting som står i fare for å bli ødelagt om vi ikke kommer raskt i gang, blant annet isolasjon. I tillegg må gulv støpes før snøen kommer og rør må legges i bakken før det blir tele, sier Løveng.

Hadsel kommune har vært i dialog med tre aktuelle entreprenører vedrørende videreføring av prosjektet.

Denne uken kom vi til enighet med Sortland entreprenør om at de overtar prosjektet, sier Løveng.

I opprinnelig konkurranse var Sortland entreprenør den ene av to tilbydere og har gjennom det allerede kjennskap til prosjektet.

Opptatt av de lokale bedriftene

Det har vært viktig for kommunen å se om underleverandørene som var der, som faktisk har tapt penger på konkursen, kan få fullføre prosjektet. Slik at de kan få inntekt fra Ekren-prosjektet videre.

– Dette er lokale bedrifter. Det har vært et viktig element for oss i forhandlingene, sier den assisterende kommunedirektøren.

Dette sier Sortland entreprenør etter forhandlingene:

– Vi er glade for å bli valgt som entreprenør til å ferdigstille omsorgsboligene på Ekren. Vi har tidligere hatt et svært godt samarbeid med Hadsel kommune, deriblant på nylig ferdigstilte Stokmarknes ungdomsskole, og er trygge på at vi i felleskap skal kunne gjennomføre dette prosjektet på en god måte, uttaler daglig leder i Sortland entreprenør, Andreas Einejord.

Kommer i mål

Kommunen er også godt tilfreds med løsningen, slik situasjonen ble.

– Dette betyr at vi kommer i mål med prosjektet, dog med noen måneders forsinkelse. Det blir også noe dyrere, men vi holder oss fremdeles innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt av kommunestyret, sier Løveng.

– Arbeidet med å videreføre prosjektet vil starte allerede førstkommende mandag for å redusere forsinkelsene, forklarer Einejord.