Hareide: - Regjeringen har ikke vurdert Fiskebøl-forslagene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide minner Senterpartiet om at regjeringen ikke har bestemt seg for hva som skal skje på Fiskebøl.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) minner Senterpartiet om at regjeringen ikke har tatt stilling til hvilket alternativ som skal velges på Fiskebøl.  Foto: Vidar Ruud

Hadsel

Bakgrunnen er et spørsmål fra Siv Mossleth, Sp. Hun har spurt ministeren om hva som er begrunnelsen for å «nedskalere ambisjonsnivået for Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) på Fiskebøl».


Etterlyser ambisjoner med prosjektet

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Siv Mossleth, reagerer på at Fiskebøl-prosjektet er nedskalert.


Tidligere denne måneden ble det lagt fram et forprosjekt fra Kystverket. Det foreslås at satsingen på Fiskebøl skal skje innendørs gjennom en investering på en kvart milliard kroner. En større, utendørs satsing vil koster 683 millioner kroner.


Forprosjekt om testfasiliteter på Fiskebøl er klar

Samferdselsdepartementet mottok i tirsdag et forprosjekt om etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Nordland. Fasilitetene skal styrke forskning og utvikling innen oljevernteknologi i hav med mye is.


Siv Mossleth antyder en agenda i Horten og viser til hva regjeringen tidligere har sagt om Fiskebøl-etableringen:

– Dette er tydelige politiske bestillinger om aktivitet på Fiskebøl i Hadsel, likevel trekkes testanlegget i Horten stadig inn i rapporten. Å utvide testsenteret i Horten til å også omfatte arktiske områder, lar seg ikke forene med den klare politiske ambisjonen om å utvikle Fiskebøl som en nasjonal og internasjonal spydspiss innenfor FoU/praktiske oppgaver, skriver Mossleth i en begrunnelse for spørsmålet.


– Det viktigste er at de kommer i gang med å bygge

Tirsdag leverte Senter for Marint Miljø og Kystverket, en rapport i forbindelse med utbyggingen på Fiskebøl. Der anbefaler de et innendørsanlegg til 250 millioner kroner.


Samferdselsministeren svarer at regjeringen fikk rapporten 1. september. Han minner om at det er et forprosjekt, som regjeringen ikke har tatt stilling til.

– Som vanlig skisserer forprosjektet ulike alternativer til hvordan testfasilitetene kan innrettes og hvor mye det kommer til å koste. Jeg vil nå gå inn i rapporten og anbefalingene og så vil regjeringen ta stilling til innretningen på testfasilitetene, skriver Hareide i sitt svar.