Reagerer på forslag om kutt i studietilbud på Stokmarknes

Nordland SV melder i en pressemelding at de onsdag vil fremme en uttalelse om Nord universitet sitt studietilbud på Stokmarknes for fylkestinget. Partiet er klar på at universitetsstyret må si nei til innstillingen.

Christian Torset, leder i Nordland SV og kommunestyre- og formannskapsmedlem i Sortland.  Foto: Arkivfoto/SV

Hadsel

Ifølge en pressemelding fremmes uttalelsen som en reaksjon på forslag om kutt i tilbudet, som styret i Nord universitet skal behandle onsdag.

Som VOL tidligere har omtalt, er innstillingen til styret å forskyve oppstart av samlingsbasert barnehagelærer og årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling.

Christin Torset, gruppeleder for SV på fylkestinget, mener at universitetet må si nei.

– Vi har stor mangel på studietilbud, og mange som vil ta utdanning. Da gir det liten mening at Nord fraskriver seg sitt samfunnsansvar ved å kutte i tilbudene. Jo færre tilbud som er tilgjengelig, jo større sjanse er det for at de som vil studere flytter vekk. Når de først flytter fra distriktet, går ferden like gjerne til Oslo som til Bodø. På den måten undergraves befolkningsveksten og hele samfunnsutviklinga. SV mener sentraliseringa av studietilbudet i Nordland har gått for langt, noe tidligere kutt på Stokmarknes og spesielt nedleggelsen av Campus Nesna er eksempler på, i en pressemelding.

I uttalelsen fra SV heter det blant annet: «Over tid undergraver stadige reduksjoner i utdanningstilbudet muligheten til utvikling og vekst i hele fylket, ikke bare lokalt. På denne bakgrunn ber Nordland Fylkesting om at Nord Universitet vurderer nøye om det er klokt å redusere utdanningstilbudet på Stokmarknes ytterligere.»


Les hele uttalelsen til SV her

Desentralisert høyere utdanning i Vesterålen

Desentralisert høyere utdanning har en lang historie i Norge, og har vært spesielt viktig i regioner med spredt bosetting. Desentraliserte utdanningstilbud sikrer befolkningen i distriktene en mulighet til å ta utdanning uten å måtte flytte, og hindrer på den måten fraflytting. De som tar utdanning lokalt kommer også oftere tilbake, hvis de flytter vekk. Tidligere var det distriktshøyskolene som ivaretok dette viktige samfunnsoppdraget, men i dag er det i Nordland Nord Universitet som har jobben.

Nedleggelsen av Campus Nesna var et alvorlig slag mot utdanningstilbudet i Nordland, og det har også blitt lagt ned en rekke andre tilbud på f.eks. Stokmarknes. Det skaper derfor stor uro når styret i Nord Universitet vurderer å ikke starte opp Barnehagelærerutdanning og Personalledelse og Kompetanseutvikling. Over tid undergraver stadige reduksjoner i utdanningstilbudet muligheten til utvikling og vekst i hele fylket, ikke bare lokalt.

På denne bakgrunn ber Nordland Fylkesting om at Nord Universitet vurderer nøye om det er klokt å redusere utdanningstilbudet på Stokmarknes ytterligere.