Hadsel letter på koronatiltakene

Mandag kom regjeringen med nye koronatiltak som skal gjelde de to neste ukene. Sjekk hvilke lokale tiltak som gjelder for Sortland og Hadsel.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel. 

Hadsel


I Hadsel åpnes det for fritidsaktiviteter for barn og unge igjen og alle skoler går tilbake til gult nivå fra onsdag. Dette skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi er glade for at det er det åpnes for fritidsaktiviteter for barn og unge igjen og at skolene nå kan gå tilbake til gult nivå. Det vet vi at vil bety mye for barn og unge, sier ordfører Lena Arntzen.

Kommunelege Ingebjørn Bleidvin uttalte før helga at Hadsel kommune har god kontroll på smittevernsituasjonen og ønsket derfor å lette på tiltakene.

– Samtidig som vi nå letter på tiltakene, slik vi har ønsket, er det viktig at folk ikke tar lettere på smitteverntiltakene vi har hatt i hele koronaperioden. Det er fortsatt minst like viktig å holde avstand, begrense sosial kontakt og å være nøye på hygiene og å holde seg hjemme ved sykdom. Vi har sett hvor lett lokale utbrudd kan oppstå. Hvis det skjer samtidig som vi skal vaksinere, vil sannsynligvis vaksineringsprosessen bli forsinket, sier Bleidvin.

Regjeringen holdt i dag pressekonferanse om koronasituasjonen og nye tiltak. Noen tiltak, som fortsatt skjenkeforbud, er et nasjonalt forbud. Når det gjelder anbefalinger og tiltak som kan tilpasses lokalt, er tiltakene i Hadsel som følger:


Følgende anbefalinger og regler er nasjonale og vil gjelde i Hadsel


Sosial kontakt

  • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

  • Det anbefales ikke å gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne fra og med onsdag 20. januar. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger og lignende, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

Kriseledelsen i Sortland kommune møttes mandag ettermiddag. De gjennomfører flere tiltak de kommende ukene.

Blant annet skal Sortland ungdomsskole og voksenopplæring fortsette med rødt nivå uke 3, og går så over til gult nivå fra uke fire.

Sortlandshallen og Blåbyhallen åpner for innendørs organiserte idrettsaktiviteter for barn og ungdom opp til 20 år. Når det gjelder sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger, oppfordres det til fortsatt å begrense besøk og å avtale besøk med personalet.


Disse koronatiltakene gjelder i Sortland de neste to ukene- Sortland ungdomsskole og voksenopplæringen fortsetter med rødt nivå ut uke 3 og går over til gult nivå fra uke 4. Det er sendt ut egen informasjon fra skolene til elever og foresatte.

- Sortlandshallen og Blåbyhallen åpner for innendørs organiserte idrettsaktiviteter for barn og ungdom opp til 20 år. For denne gruppen unntas også anbefaling om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten. Det er imidlertid ikke ikke anledning med kamper, cuper og stevner. Det anbefales fortsatt å ikke gjennomføre organisert idrettsaktivitet innendørs for voksne.

- For sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger oppfordres det fortsatt til å begrense besøk og å avtale besøk med personalet.


- Kulturarrangement og kulturskole arrangert av Kulturfabrikken - informasjon om tiltak vil bli sendt ut fra kulturfabrikkens hjemmesider.

- Servicetorget og dokumentsenteret på rådhuset, Kystnæringssentret og Sortland havn åpnes for fysisk oppmøte, men befolkningen oppfordres likevel til å ta kontakt på telefon og e-post.

- Faglige møter med kommunen gjennomføres fortrinnsvis digitalt, men det er anledning til fysiske møter der dette anses nødvendig og der smittevernregler kan overholdes. Avtale gjøres via e-post eller telefon med saksbehandler.

- Hjemmekontor for ansatte: Regjeringen anbefaler fortsatt hjemmekontor for de arbeidsplasser der dette er mulig der det er høyt smittettrykk.De ulike kommunalsjefområdene gjør egne vurderinger.

- Ansatte i kommunen skal fortsatt begrense all tjenestereiseaktivitet til å gjelde kun det som er nødvendig for utførelse av arbeidet.

- Fysiske møter unngås i den grad det ikke er nødvendig. Det legges opp til at møteaktivitet i størst mulig grad gjennomføres digitalt. Interne møter kan avholdes fysisk dersom smittevernreglene kan overholdes.

.