Næringslivet krever permanent FOT-rute

Et samlet næringsliv i Vesterålen stiller seg bak kravet om at Stokmarknes lufthavn blir permanent FOT-ruteflyplass.

  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Hadsel

– Våre innspill må ansees å være på vegne av store deler av næringslivet i Vesterålen, da Stokmarknes lufthavn og en god, forutsigbar regularitet og prissetting av kortbanenettet er av stor betydning for mange næringsaktører i hele regionen.