Barnevernet får en høy andel bekymringsmeldinger:

Koronanedstenging har økt rusbruken blant unge

Barnevernsleder i Vesterålen, Kari Mortensen, oppsummerer 2020 med at det kom stadig flere alvorlige bekymringsmeldinger. – Vi tror koronaen har medvirket til økning av rusbruk blant ungdom, sier hun.

UTSATT UNDER KORONA: - At sårbare barn var utsatt under korona, er ingen tvil om, understreker Kari Mortensen i Vesterålen Barnevern.   Foto: Håkon Benjaminsen

Hadsel

Ved inngangen av nedstengingen som følge av koronapandemien var det flere innenfor oppvekstsektoren og helse- og omsorg som uttrykte bekymring for at det ville bli vanskeligere å avdekke tilfeller av omsorgssvikt i hjemmene.