Hadsel med dobbelt så mange dispensasjonssøknader som Sortland i fjor:

Varsler mulig innstramming av snøscooterkjøring

Teknisk hovedutvalg satt med seks dispensasjonssøknader om motorferdsel i utmark. Men i den nye samfunnsdelen i kommuneplanen det bli en innskjerping av praksisen, noe utvalget gir klare signaler om at de ikke er negative til.

Engasjerte: Både spesialrådgiver i Hadsel kommune, Hans Christan Haakonsen og MDGs Jenny Danenbarger er enige i at kommunen har vært rause med dispensasjonene for snøscooterkjøring, og vil se på en innstramming av regelverket i den nye kommuneplanen.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Det er forskjell på folk, og noen har behov motorkjøretøy for å komme seg fra innfartsveien til hytta. Andre trenger motorkjøretøy for å frakte bagasje og utstyr til hytta, men er det da implisert at de kan bruke snøscooteren til persontransport? Nei, mener teknisk hovedutvalg, som viser til at dispensasjonene fra det generelle forbudet mot bruk av motorkjøretøy i marka kommer på bakgrunn av at det søkes om nettopp transport av utstyr.