– Noe må åpenbart gjøres her

– Jeg tar med meg signalene, og vi må prøve å få til tiltak sammen med kommunen.

Fikk se krysset ned til skolen: Prosjektleder fra fylkeskommunen Bernhard Rottem kom på befaring til Sandnes.  Foto: Idar Ovesen

Hadsel

Det var hovedbudskapet fra Bernhard Rottem, prosjektleder vedlikehold fylkesveg hos Nordland fylkeskommune, da han besøkte Sandnes onsdag.