Hadsel skal møte departementet om satsingen på Fiskebøl

Ordfører Lena Arntzen (H) i Hadsel kommune skal møte Samferdselsdepartementet tirsdag i neste uke for å diskutere framtiden for testfasilitetene på Fiskebøl.

Etter at regjeringen har gitt ansvaret for oljeverntesting til Kystverket, har det skapt usikkerhet i Hadsel kommune om satsingen i Fiskebølvika på Austvågøya. 

Hadsel

– Vi ønsker å diskutere avgjørelsen om Senter for oljevern og marint miljø for å få klarhet i hvorfor departementet har valgt å gjøre som de har besluttet. Fordi testsenteret er så viktig for Hadsel, er begrunnelsen også viktig. Samtalen med departementet i dag hadde hovedfokus på at vi mener senteret vil bli best om man inkluderer testfasilitet for marin forsøpling, i tillegg til testfasilitet for oljevern.