Landbruksoppgjøret 2021:

– Går det skeis, lokker Sørlandet veldig, sier sauebonde Jens Magnus (40)

Gårdbruker Jens Magnus Robertsen (40) og kona skulle egentlig bygge hus på Hadsel, i nærheten av gården han har tatt over etter faren. - Det har vi skrinlagt inntil videre, når forutsetningene for landbruket er som de er nå, sier han med henvisning til årets landbruksoppgjør.

Større produksjon: - Vi har både sau, storfe og gris for å ha så bred produksjon som mulig i et område hvor det ikke er optimale forhold for landbruk, sier Hadsel-bonde Jens Magnus Robertsen.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Det brekes og rautes om hverandre i landskapet på yttersida. Arbeidsdagen er lang i primærnæringa, og det er stadig færre som er villige til å jobbe lange dager for ei lønn som de føler har stått på stedet hvil i flere tiår. Løsningen for å møte dårligere rammevilkår har vært å øke antallet dyr, noe som ifølge Robertsen går til et visst punkt, før det er stopp.