Karstein Kristoffersen (54) leder Hadsels eldste gartneri:

– Det blir mer en livsstil enn en jobb

– Det har aldri falt meg inn å flytte. Til det er jeg altfor hjemmekjær, sier gartner Karstein Kristoffersen, som for tre år siden tok over Hadsels eldste gartneri.

– Det har blitt mange fine hager i Hadsel, men vi har merket det på lik linje med byggefirmaer. Folk var hjemme og dyrket hagen fremfor å dra på ferier, sier han om fjoråret. Alle foto: Per Eivind Knudsen 

Det har blitt mange fine hager i Hadsel mens pandemien har pågått– Det har blitt mange fine hager i Hadsel mens pandemien har pågått

Hadsel

– Jeg har bodd på Lekang hele tida, så det falt seg naturlig at jeg tok over, sier Kristoffersen om videreføringen av foreldrebedriften.