Brekken søker konsesjon for Bergvik masseuttak

Alf Brekken og Sønner har søkt om ny driftskonsesjon for Bergvik masseuttak på Hadseløya.

Bergvik masseuttak på Hadseløya, foto fra tidligere drift.  

Hadsel

Direktoratet for mineralforvaltning har sendt søknaden til høring med høringsfrist 4. juni. Søknaden behandles etter mineralloven. Driften av masseuttaket ble tidligere stoppet av direktoratet.