Folkemøte på mandag:

Hvordan ser ditt drømmebibliotek ut?

– Kom med innspill på folkemøtet mandag! oppfordrer kultursjef Kari Ann Olsen Lind.

Håpefull: Kultursjef Kari Ann Olsen Lind vil ha innspill om hvordan biblioteket skal se ut.   Foto: Idar Ovesen

Hadsel

– Biblioteket er jo blitt den nye nabostua, stadfester kultursjefen i Hadsel, og viser dermed til et kulturtilbud med lav terskel og for alle brukergrupper, unge som vel som eldre og de imellom.

Politikerne har besluttet å flytte biblioteket inn i Hurtigrutens Hus, og nå skal innbyggerne i Hadsel få gi uttrykk for hvordan de ser for seg nettopp sitt drømmebibliotek. Det skal skje på et folkemøte mandag 7. juni, der opp til 200 deltagere får innpass.

– Vi ønsker et breiest mulig engasjement, sier kultursjefen, og oppfordrer folk til å møte. Aktuelle tema kan for eksempel være åpningstider, møtefasiliteter, samarbeid med skolen og også hvilke strukturelle muligheter som ligger i samlokaliseringa med Hurtigrutens Hus.

– Vi har sett litt mot bibliotekene på Furuset og Tøyen i Oslo, samt Deichmanns i Bjørvika, forespeiler Kari Ann Olsen Lind foran folkemøtet.