Skal bruke 25 millioner på Fiskebøl

Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket beskjed om at de kan bruke 25 millioner kroner i 2021 på planlegging av et testsenter på Fiskebøl.

I dette området på Fiskebøl planlegges det testsente for oljevern, i regi av Kystverket.  Foto: Remi Reinholdtsen

Hadsel

Det går fram av et tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet til Kystverket. Tidligere var det Senter for oljevern og marint miljø som skulle stå for oppbygging av testfasiliteter på Fiskebøl. Dette ble endret av regjeringen i juni. Nå er det Kystverket som skal planlegge og etablere testfasiliteter på Fiskebøl. Anlegget vil totalt koste rundt 300 millioner kroner i det som kalles et nedskalert anlegg i forhold til det politikere i Hadsel og regionene Lofoten og Vesterålen tidligere så for seg.