Den samiske historien skal tilbake til Hadsel

I den nye kommuneplanen skal den samiske arven synliggjøres, og samisk språk, kultur og samfunnsliv skal sikres sin plass i Hadsel. – På tide, mener Vesterålen og Omegn Sameforening.

Våkne: - Det trengs en politisk oppvåkning rundt temaet, sier Håvard Nija Lyngheim, leder i Vesterålen og Omegn Sameforening  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Vesterålen og Omegn Sameforening og Melbu og Omegn Lokalutvalg hilser den nye kommuneplanen velkommen, og håper det kan være et sjumilssteg mot forståelse av samisk kultur og forsoning etter fornorskingen samene har gjennomgått i lang tid.